X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 6 / 7

33 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 7

6

 • -

  Muistutuksen tehneet voivat pyytää kirjallisesti osoitteensa ilmoittaen kunnan perus- teltua kannanottoa esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65§). Lausunnot pyydetään Hämeen ympäristökeskus Hämeen liitto Hämeenlinnan kaupunki Museovirasto Rakennushistorian osasto Arkeologian osasto Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Maakuntamuseo) Tiehallinto

Ratahallintokeskus Vattenfall / Fingrid Gasum Oy (maakaasu) Merenkulkupiiri

Ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Perusturvalautakunta Maaseutulautakunta Vapaa-aikalautakunta

Valtuuston hyväksymispäätös Arvioitu ajankohta 2004 Kaavan hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille, jotka kaavan näh- tävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§).

Viranomaisyhteistyö MRL 66 § 2 mom tarkoitettu viranomaisneuvottelu ympäristökeskuksen kanssa

 • -

  kaavoitukseen ryhdyttäessä

 • -

  virallisen nähtävänäolon jälkeen.

 • -

  Neuvotteluun kutsutaan Hämeen liitto, Tiehallinto ja Museovirasto.

Työneuvottelu ja lausunnot

 • -

  viranomaisten kanssa, joilta pyydetään virallinen lausunto

 • -

  valmisteluvaiheessa MRA 30 §

 • -

  Neuvotteluun kutsutaan ympäristökeskus, Hämeen liitto, Tiehallinto ja Mu-

seovirasto.

Neuvottelu kunnan viranomaisten kanssa järjestetään

 • -

  kaavoitukseen ryhdyttäessä

 • -

  kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET

Vaikutusten arviointi suoritetaan osana yleiskaavatyötä, kunnan omana työnä, ja se raportoidaan yleiskaavaselostuksessa. Kaavan valmisteluvaiheen kuulemiseen liittyy osallisten mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia. Vaikutusten arvi- ointi täydentyy kaavan laatimisen eri vaiheissa. Vaikutusten arvioinnin menetelmiä tarkennetaan, mikäli tarvetta ilmenee. Vaikutusten arvioinnissa suunnitteluratkai-

Document info
Document views33
Page views33
Page last viewedSat Jan 21 18:36:30 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments