X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 7 / 7

34 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 7

7

sua peilataan mm. valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Tavoitteena on antaa päättäjille ja osallisille työkalut siihen, että he voisivat arvioi- da yleiskaavan muutosvaikutuksia.

Ympäristövaikutukset Rakennettu ympäristö: Kokonaisrakenne, taajamakuva, kulttuuriympäristö ja - maisema Luonnonympäristö: Maisema ja maisemakuva, kasvillisuus ja eliöstö, luonnonym- päristön monimuotoisuus, pohja- ja pintavedet Erityisarvot: Muinaismuistot, suojelukohteet Ympäristöhaitat: Melu, päästöt, estevaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset Asuntoalueiden viihtyisyys Suhde nykyiseen asutukseen Tasapuolisuus Virkistysalueiden riittävyys ja saavutettavuus Palveluiden saavutettavuus

Taloudelliset vaikutukset Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset: Kokonaisrakenne, yhdyskuntatekniset kus- tannukset, rakentamisen investoinnit, käyttökustannukset Perustamisolosuhteet

Vaikutukset kunnan talouteen Vaikutukset yksityistalouksiin Uudet työpaikat

Liikenne ja tekninen huolto Vaihtoehtojen vertailu: Liikenneverkko, toimivuus, liikenneturvallisuus, liittymät, liit- tyminen olevaan rakenteeseen, kevyt liikenne Yhdyskuntatekniikan järjestäminen

Kulttuurivaikutukset

Rakennetun ympäristön ja maisemakuvan muutokset Muutoksen aikajänne

Käsittelyvaiheet Yleiskaavan aloituspäätös, valtuusto 7.12.1998 Neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa perusselvitysten riittävyydestä 29.11.2000 Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n tarkoittama viranomaisneuvottelu Katajamäen asukkaiden pyynnöstä Hämeen ympäristökeskuksessa 28.5.2001. MRL 66 §:n tarkoittama viranomaisneuvottelu 19.9.2001.

Lisätietoja antaa : Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka p. (03) 6801 293 Käyntisosoite: Pyhämäentie 25 c, 14200 Turenki

Postiosoite:

Janakkalan kunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki

Sp.

leena.turkka@janakkala.fi

Yhteystiedot:

Document info
Document views34
Page views34
Page last viewedMon Jan 23 15:27:13 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments