X hits on this document

145 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 45

aan hoeveel CO2 in de concept EEP’s is voorzien om vermeden te worden ten gevolge van uitgevoerde maatregelen. In het diagram is deze prognose weergegeven voor de jaren 2002 tot en met 2012.

De middelste staaf (rood) laat het monitoringresultaat zien voor de jaren 2000 en 2001 dat in het betreffende jaar daadwerkelijk is bereikt ten gevolge van het uitvoeren van maatregelen, die in de concept EEP’s zijn genoemd. In de rechter staaf (blauw) van het diagram is de totale gerealiseerde vermeden CO2-emissie uitgezet. Deze omvat dus niet alleen de uitgevoerde maatregelen uit de concept EEP’s, maar ook andere effecten.

Grafiek 6.2.    Vermeden CO2-emissie in de industrie per monitoring jaar; exclusief de elektriciteitsproductiesector. Basis: 84% van geregistreerd energieverbruik toegetreden inrichtingen (100% = 653 PJ/jaar)

Voor het bepalen van de EEI is het energieverbruik van de deelnemende inrichtingen in enig monitoringjaar gedeeld op het referentieverbruik en vervolgens in procenten uitgedrukt (zie hoofdstuk 5, ‘Methode’).

Voordat het quotiënt is bepaald, is het energieverbruik in het monitoringjaar op inrichtingsniveau gecorrigeerd voor: proces, milieu en bezettingsgraad.

Samengevat in een tabel zien de resultaten er als volgt uit:

Tabel 6.1.    Resultaten industrie waarvan monitoringrapporten beschikbaar zijn. Basis: 546 PJ/jaar, zijnde 84% van geregistreerd energieverbruik van de toegetreden inrichtingen(100% = 653 PJ/jaar)

1999

2000

2001

Energieverbruik voor correcties[PJ/jaar]

546

548

559

Procescorrecties [PJ/jaar]

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 11 van 34

Document info
Document views145
Page views145
Page last viewedWed Jan 18 18:21:01 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments