X hits on this document

170 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 45

5 )

2,3

2,0

2,4

Milieucorrecties [PJ/jaar]

0,0

0,0

0,0

Bezettingsgraadcorrecties [PJ/jaar]

     0,0

0,1

0,1

Energieverbruik na correcties [PJ/jaar]

543

546

556

Referentieverbruik [PJ/jaar]

543

553

557

EEI [ %]

100,0

98,7

99,8

Inrichtingen mogen de drie correctieposten gebruiken voor het markeren van afwijkingen in de energiebesparing. Het blijkt echter dat de meeste bedrijven hier geen gebruik van maken en afwijkingen integraal rapporteren in het totale energieverbruik.

In grafiek 6.3 wordt de EEI (energie-efficiency index) weergegeven voor de industrie als totaal. Een dalende index geeft aan, dat de efficiency verbetert. De efficiencywinst die behaald is in het jaar 2000, gaat voor een groot deel verloren in 2001. Een verklaring voor deze ontwikkeling wordt gegeven in paragraaf 6.3.

Grafiek 6.3.    Energie-efficiency index in de industrie per monitoring jaar; exclusief de elektriciteitsproductiesector. Basis: 84% van geregistreerd  energieverbruik toegetreden inrichtingen (100% = 653 PJ/jaar)

5 Procescorrecties omvatten correcties voor specifieke situaties, zoals het opstarten van nieuwe processen op enig moment in het jaar.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 12 van 34

Document info
Document views170
Page views170
Page last viewedMon Jan 23 00:25:14 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments