X hits on this document

157 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 45

6.2 Energieverbruik en CO2 - emissie

In het onderstaande diagram wordt het energieverbruik van de deelnemende inrichtingen in het betreffende monitoringjaar (2000 en 2001) vergeleken met het referentieverbruik (zie hoofdstuk 5, ‘Methode’). Het referentiejaar is 1999.

Grafiek 6.4.   Energieverbruik van de industrie per monitoring jaar; exclusief de elektriciteitsproductiesector. Basis: 84% van geregistreerd energieverbruik toegetreden inrichtingen (100% = 653 PJ/jaar)

Verder is in het diagram de prognose van het energieverbruik weergegeven voor de jaren 2002 tot en met 2012, zoals die is vermeld in de concept- Energie-efficiency Plannen (EEP’s). De eenheid voor het energieverbruik is [PJ/jaar].

In analogie met het diagram voor het energieverbruik, wordt de CO2-emissie in de monitoring jaren 2000 en 2001 vergeleken met de CO2-emissie in het referentiejaar 1999.

In het diagram is de prognose van de CO2-emissie voor de jaren 2002 tot en met 2012 weergegeven. De eenheid voor de CO2-emissie is [Mton CO2/jaar].

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 13 van 34

Document info
Document views157
Page views157
Page last viewedFri Jan 20 11:01:08 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments