X hits on this document

161 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 45

6.4 Maatregelen voorzien in EEP’s van de industrie

De energiebesparing en CO2 -reductie die in de vorige twee paragrafen is beschreven, zijn onder meer gebaseerd op maatregelen die inrichtingen hebben aangegeven in hun EEP’s en monitoringrapporten. De maatregelen uit de EEP’s van de inrichtingen zijn gesorteerd op zekerheid van uitvoering. In bijlage 2 is een lijst opgenomen van alle inrichtingen die in deze grafiek zijn opgeteld. Tot 2004 zijn vrijwel alle maatregelen zeker. Vanaf 2004 wordt de portefeuille aan maatregelen in toenemende mate gevuld met studies en onderzoek.

In de onderstaande grafiek zijn de besparingen ten gevolge van de implementatie van maatregelen uit de EEP”s geprojecteerd vanaf het eerste volledige kalenderjaar dat deze hun besparingsbijdrage leveren. 6)

Grafiek 6.7.   Energiebesparing t.g.v. maatregelen uit de EEP’s gerangschikt naar soort maatregel; exclusief de elektriciteitsproductiesector. Basis: 84% energieverbruik toegetreden inrichtingen (100% = 653 PJ/jaar)

6 In de monitoringrapporten wordt de maatregel al geregistreerd als ‘effectief’ in het jaar dat deze is uitgevoerd.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 17 van 34

Document info
Document views161
Page views161
Page last viewedSat Jan 21 02:33:43 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments