X hits on this document

168 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 45

7 MONITORING RESULTATEN ELEKTRICITEITSPRODUCTIEBEDRIJVEN

7.1 Energiebesparing en vermeden CO2

Gasgestookte en kolengestookte elektriciteitsproductiebedrijven hebben een verschillend bedrijfsprofiel vanwege het type brandstof dat wordt gebruikt en vanwege de bedrijfsvoering. Daarom wordt in dit hoofdstuk het rendement en de energie-efficiency index voor beide groepen apart gepresenteerd.

Elektriciteitsproductiebedrijven hebben diverse maatregelen geïdentificeerd. Er zijn slechts enkele substantiële maatregelen bij, zoals het voorschakelen van gasturbines en enkele grote projecten voor warmtelevering.  Daarnaast zijn er plannen voor nieuwbouw. De elektriciteitsproductiebedrijven hebben in hun EEP’s drie nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden aangekondigd. In enkele energie-efficiencyplannen is een schatting gemaakt van mogelijke besparingen in geval van realisatie van aangekondigde nieuwbouw. De nieuwbouw zal echter niet op dezelfde locatie plaatsvinden en niet onder de bestaande vergunning vallen. Omdat nieuwbouw meestal niet aan een bestaande inrichting kan worden gekoppeld, zijn de gegevens hiervan niet opgenomen in de databank van het Verificatiebureau.

In bijlage 1 ‘Ontwikkelingen in de E-sector’ is meer informatie beschikbaar, die buiten het kader van het Convenant Benchmarking is verschaft aan het Verificatiebureau.

Grafiek 7.1.   Energiebesparing t.g.v. maatregelen uit de EEP’s. Basis: energieverbruik toegetreden elektriciteitsproductiebedrijven met EEP (100% = 460 PJ/jaar in 1999).

Nieuwbouwprojecten worden doorgaans ‘stand alone’ uitgevoerd met een minimale relatie tot een bestaande installatie, en zijn daarom in dit overzicht niet geregistreerd als maatregelen ter verbetering van een bestaande inrichting.

Nieuwbouwprojecten zullen in het algemeen de minst efficiënte eenheden verdringen, tenzij de elektriciteitsproductie doorgroeit.

In de grafieken voor de elektriciteitsproductiebedrijven is geen rekening gehouden met de CO2-emissie ten gevolge van de verbranding van reststoffen en biomassa. Wanneer deze projecten worden meegerekend stijgt de vermeden CO2-emissie van de elektriciteitsbedrijven in grafiek 7.2 met 1,8 Mton per jaar.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 18 van 34

Document info
Document views168
Page views168
Page last viewedSun Jan 22 17:38:36 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments