X hits on this document

176 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 45

1 INHOUDSOPGAVE

1INHOUDSOPGAVE2

2SAMENVATTING3

3CONCLUSIES6

4INLEIDING7

5METHODE8

6MONITORING RESULTATEN INDUSTRIE10

6.1Energiebesparing en vermeden CO210

6.2Energieverbruik en CO2 - emissie13

6.3Ontwikkeling per industriesector15

6.4Maatregelen voorzien in EEP’s van de industrie17

7MONITORING RESULTATEN ELEKTRICITEITSPRODUCTIEBEDRIJVEN18

7.1Energiebesparing en vermeden CO218

7.2Rendementen elektriciteitsproductie20

7.3Energieverbruik elektriciteitsproductiebedrijven21

Bijlage 1: Ontwikkelingen in de E-sector

Bijlage 2: Deelnemers Benchmark Convenant per sector

Bijlage 3: Ingediende (concept) EEP’s en monitoringrapporten – industrie

Bijlage 4: Ingediende (concept) EEP’s en monitoringrapporten – E-sector

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 2 van 34

Document info
Document views176
Page views176
Page last viewedMon Jan 23 17:37:48 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments