X hits on this document

149 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 45

7.2 Rendementen elektriciteitsproductie

De Energie-efficiency Index (EEI) is de maatstaf waarmee de energieprestaties van de inrichtingen die toegetreden zijn tot het Convenant worden gemeten. Voor de industrie is deze maatstaf goed geschikt, maar voor de elektriciteitsproductie is het wenselijk om een aanvullende maatstaf aan te leggen voor een dieper inzicht in de geleverde prestaties.

Daarom zijn hieronder de gerealiseerde rendementen weergegeven op basis van de gegevens die elektriciteitsproductiebedrijven per 15 december 2002 via hun monitoringrapporten hebben ingediend. Er is onderscheid gemaakt in warmte rendement, elektrisch rendement en totaal rendement.

Grafiek 7.4.   Warmte-, elektrisch- en totaalrendement van elektriciteitsproductie per monitoring jaar. Basis: werkelijk energieverbruik = 337 PJ in 1999 = 74% van het totale energieverbruik (100% = 460 PJ/jaar) van de toegetreden elektriciteitsproductiebedrijven.

In 2001 zijn gasgestookte elektriciteitsproductie-eenheden meer elektriciteit gaan produceren en is er geen sprake meer van landelijke economische optimalisatie. Gascentrales vangen de belastingvariaties in het elektriciteitsnet op en de bedrijfstijd van snel startende eenheden is toegenomen.

Enkele centrales die verschoven zijn van pieklastbedijf naar middenlastbedrijf hebben grote invloed op het gemiddelde gerealiseerde rendement. Van zes centrales zijn nog geen monitoringrapportages ingediend (zie bijlage 4). Naar verwachting zouden deze het elektrisch rendement, zoals dat nu in de grafieken is weergegeven, verbeteren.

Warmte-kracht elektriciteitsproductie-eenheden hebben in 2001 minder elektriciteit geproduceerd dan in 1999. Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan.

De kolengestookte elektriciteitsproductie-eenheden hebben in 2001 wegens hun herstelde concurrentiepositie, meer elektriciteit geproduceerd, en het rendement is in 2001 verbeterd.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 20 van 34

Document info
Document views149
Page views149
Page last viewedWed Jan 18 20:17:27 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments