X hits on this document

151 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 45

Grafiek 7.5.   Warmte-, elektrisch- en totaal rendement waarbij gasgestookte en kolen- gestookte elektriciteitsproductie gescheiden zijn weergegeven. Basis: gas energieverbruik = 181 PJ en kolen energieverbruik = 156 PJ in 1999 (resp. 40% en 34% van het totale werkelijke energieverbruik van de toegetreden elektriciteitsproductiebedrijven)

7.3 Energieverbruik elektriciteitsproductiebedrijven

De volgende grafieken geven de verdeling van energiedragers en de CO2 -emissie weer voor de elektriciteitsproductiebedrijven die per 15 december 2002 een monitoringrapport hebben ingediend. De CO2 -emissie is aangegeven voor kolen en voor gas waarbij onderscheid gemaakt is tussen hoogovengas en aardgas. Het brandstofverbruik in kolengestookte eenheden is in de periode 1999 tot 2001 duidelijk toegenomen. Door de verandering in de grondslag van de brandstofbelasting hebben de Nederlandse kolencentrales hun concurrentiepositie verbeterd en neemt hun aandeel in de elektriciteitsvraag toe. Deze fiscale verandering betreft de verschuiving van de ECO-tax van brandstof-verbruik (‘input’) naar elektriciteitslevering (‘output’ ). Hierdoor wordt ook de import van elektriciteit van buitenlandse elektriciteitsproductiebedrijven belast, en niet alleen de elektriciteitsproductie van Nederlandse inrichtingen.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 21 van 34

Document info
Document views151
Page views151
Page last viewedThu Jan 19 04:58:59 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments