X hits on this document

171 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 45

BIJLAGE 1

ONTWIKKELINGEN IN DE E-SECTOR

Momenteel is ongeveer 790 MW elektrisch vermogen in aanbouw dat naar verwachting in 2004 in bedrijf komt. Deze inrichtingen zijn nieuw en hebben nog geen aanvraag ingediend bij de Commissie Benchmarking om te mogen toetreden tot het Convenant.

In de concept EEP’s van de bestaande inrichtingen zijn drie nieuwe (warmtekracht-) centrales genoemd. De vermogens staan nog niet vast. Op basis van de genoemde informatie nemen wij aan dat voor deze centrales de energiebesparing en de vermeden CO2-emissie in dezelfde orde van grootte ligt als voor het vermogen in aanbouw. Voor de getalsmatige prognose in tabel B.1.1. is hetzelfde te installeren vermogen van 790 MW gebruikt. De prognose is dus gebaseerd op 1580 MW.

De gegevens over nieuwbouw in de ingediende EEP’s zijn indicatief en vaak niet kwantitatief. Daarom zijn de gegevens hiervan niet opgenomen in de databank van het Verificatiebureau.

Wél is indicatief voor twee situaties de energiebesparing en de vermeden CO2-emissie berekend op basis van de volgende aannames:

1.

De nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden draaien zonder warmtelevering en vervangen gasgestookt vermogen met gemiddeld 44% opwekrendement.

2.

De nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden draaien zonder warmtelevering en vervangen gasgestookt vermogen met gemiddeld 40% opwekrendement.

Wanneer we aannemen dat de nieuwe eenheden 5000 uur per jaar in bedrijf zullen zijn met een rendement van 55%, dan is de besparing als aangegeven in de volgende tabel.

Tabel B.1.1.   Prognose energiebesparing en vermeden CO2-emissies  bij elektriciteitsproductiebedrijven op basis de drie aangekondigde en in aanbouw zijnde nieuwbouwprojecten.

Verhoging 44% 55%

Verhoging 40% 55%

[TJ/jaar]

[ktCO2/jaar]

[TJ/jaar]

[ktCO2/jaar]

In aanbouw

6.500

360

9.700

540

Genoemd in EEP’s

6.500

360

9.700

540

Totaal

1

7

1

1

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 25 van 34

Document info
Document views171
Page views171
Page last viewedMon Jan 23 05:15:03 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments