X hits on this document

147 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 45

Vooral nieuwbouwprojecten moeten bijdragen aan verbetering van de energie-efficiency. In de jaren 1999 tot 2001 zijn er grote veranderingen geweest in de markt voor elektriciteit. Privatisering en wijziging van de grondslag voor brandstofheffing zijn daarbij belangrijke factoren geweest. Zoals grafiek 7.3  toont, heeft het een en ander eveneens gevolgen gehad voor de energie-efficiency die de elektriciteitsproductiebedrijven in de verschillende jaren hebben gehaald. De gemiddelde efficiency van gasgestookte eenheden is slechter geworden en van kolengestookte eenheden beter. In hoofdstuk 6 worden de details beschreven.

VOORTGANG EEP’S

Sinds de tussenrapportage van het Verificatiebureau in februari 2002 is het aantal ingediende EEP’s toegenomen. Als gevolg hiervan is de geprognosticeerde energiebesparing gestegen van 74 PJ tot ongeveer 82 PJ, geprojecteerd in 2012. De CO2-emissie die wordt vermeden houdt hiermee gelijke tred en is bijgesteld op 5,1 Mton CO2 in 2012 voor de industrie.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 5 van 34

Document info
Document views147
Page views147
Page last viewedWed Jan 18 18:59:12 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments