X hits on this document

150 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 45

3 CONCLUSIES

De bedrijven voeren over het algemeen de projecten uit, zoals deze zijn afgesproken en gepland in de Energie-efficiency Plannen (EEP’s).

In de sectoren ‘chemie’ en ‘aardolieverwerking’ hebben ‘andere effecten’ die geen relatie hebben met EEP’s, een drukkend resultaat gehad op de uiteindelijk gerealiseerde energie-efficiency. De afgesproken projecten zijn in goede orde uitgevoerd, maar de werkelijk gerealiseerde besparingen blijven achter vanwege diverse oorzaken. Zo hebben enkele chemie-bedrijven technische problemen gehad en is soms minder energie-efficient geproduceerd vanwege de dalende conjunctuur. De raffinaderijen hebben te maken gehad met turnarounds en strengere productspecificaties voor benzine en diesel. Tevens is meer olie in plaats van gas verstookt.

In de overige sectoren zijn extra energie-efficiency verbeteringen gerealiseerd, die niet in de EEP’s zijn geregistreerd. Deze ‘andere effecten’ zijn bedrijfsspecifiek en lopen zeer  uiteen.

Kolengestookte elektriciteitsproductie-eenheden hebben in 2001 meer geproduceerd. Dit heeft het rendement van deze productie-eenheden verhoogd, maar daardoor is ook de emissie van CO2 toegenomen. De grondslag voor de brandstofheffing die in 2001 is gewijzigd, is van invloed geweest op de productieverhoging.

Omdat de landelijke economische optimalisatie van de elektriciteitsproductie sinds 2001 niet meer plaatsvindt, is meer gebruik gemaakt van snelstartende eenheden om aan de wisselende vraag voor elektriciteit te voldoen. Daardoor is het opwekrendement van gasgestookte eenheden verslechterd.

De EEP’s en monitoringrapporten die sinds de tussenrapportage van februari 2002 zijn ingediend bevatten maatregelen die de geprognosticeerde energiebesparing laten stijgen van 74 PJ tot 82 PJ in 2012.

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 6 van 34

Document info
Document views150
Page views150
Page last viewedWed Jan 18 22:53:37 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments