X hits on this document

143 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 45

De formule voor de berekening van de Energie-efficiency Index (EEI) wordt dan:

           Qm

EEIelektriciteitsbedrijf  =     x 100%

Em / + Wm / 0,9

Waarbij:

Em  =Elektriciteitsproductie in het jaar van monitoring [TJ]

Qm =Brandstofinzet in het jaar van monitoring [TJ]

Wm =Warmte in het jaar van monitoring [TJ]

0,9=Het rendement voor het opwekken van warmte, zoals vastgelegd in het Convenant

=Het rendement in het referentiejaar. Dit is in formule: Er / ( Qr – Wr / 0,9)

Waarbij:  Er = Elektriciteitsproductie in het referentiejaar 1999 [TJ]

 Qr   = Brandstofinzet in het referentiejaar 1999 [TJ]

 Wr  = Warmte in het referentiejaar [TJ]

De methode die gebruikt wordt bij de elektriciteitsproductiebedrijven, is te vinden in ‘Toelichting Monitoring elektriciteitsproductiesector’.4)

Behalve de EEI geven elektriciteitsproductiebedrijven ook het elektrische en thermische opwekrendement op. Voor een groep inrichtingen wordt het gemiddelde opwekrendement bepaald door de som van de elektriciteitsproductie, respectievelijk warmteproductie te delen door de brandstofinzet. De brandstofinzet wordt in dit geval niet gecorrigeerd voor de warmtelevering.

In bijlage 1 ‘Ontwikkelingen in de E-sector’, is een prognose opgenomen waarin het effect van de nieuwbouwplannen van de elektriciteitsproductiebedrijven wordt behandeld. De nieuwbouw zal echter niet op dezelfde locatie plaatsvinden en niet onder de bestaande vergunning vallen. Omdat nieuwbouw meestal niet aan een bestaande inrichting kan worden gekoppeld, zijn de gegevens hiervan niet opgenomen in de databank van het Verificatiebureau.

4 Zie ook www.benchmarking-energie.nl

Monitoringrapportage Convenant Benchmarking 1999 – 2001Pagina 9 van 34

Document info
Document views143
Page views143
Page last viewedWed Jan 18 11:08:38 UTC 2017
Pages45
Paragraphs1502
Words7718

Comments