X hits on this document

207 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 66

Sosiaali- ja terveysministeriö13.1.2005

MUISTIO

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISTA KOSKEVA LOPPURAPORTTI

Tässä muistiossa on aluksi yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten alueellistamismahdollisuuksista ja käynnissä olevista selvityksistä. Liitteissä on tarkempi kuvaus virastosta, sen toiminnoista ja alueellistamismahdollisuuksista.

Kansanterveyslaitos (KTL)

Kansanterveyslaitoksessa on palkallisia henkilötyövuosia noin 840, joista 70 % on pääkaupunkiseudulla ja 30 % muualla maassa (Kuopio, Turku, Oulu, Tampere).

Kansanterveyslaitoksen Turun yksikön henkilöstön määrää on tarkoitus lisätä yhteensä 10-20 henkilötyövuotta vastaavalla määrällä. Henkilöstölisäykset perustuvat ulkopuolisella tutkimusrahoituksella palkattavaan uuteen henkilöstöön. Lisäykset on tarkoitus toteuttaa vuodesta 2006 alkaen noin 2 htv/vuosi.

Kuopion yksikön toimintaa kehitetään nykyiseltä pohjalta. Henkilömäärän arvioidaan kääntyvän uudelleen kasvuun lähinnä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen avulla siten, että vuodesta 2008 vuoteen 2013 pysyvän henkilöstön määrä lisääntyy 2 htv/vuosi yhteensä 10 henkilöllä.

Kansanterveyslaitos käynnistää Tampereella uuden rokotustutkimuksen, joka työllistää vuosittain viisi henkilöä vuosien 2005-2007 aikana. Jos tulokset tässä tutkimuksessa ovat hyviä, laitos käynnistää lisäksi viiden henkilötyövuoden panoksella toimivat tutkimusyksikön kolmen vuoden ajaksi. Nämä tutkimusyksiköt sijoitettaisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseviin neljään aluekeskukseen, joita ei vielä ole määritelty.

Edellä olevat henkilötyövuosia koskevat luvut ovat vähimmäismääriä. Luvut täsmentyvät, kun liitteessä 1 kuvatut linjaukset konkretisoituvat.

Tukipalvelut

Kansanterveyslaitoksesta voidaan siirtää hallinnollisiin palvelukeskuksiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuoteen 2015 mennessä yhteensä kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavat tehtävät.

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Document info
Document views207
Page views207
Page last viewedTue Jan 17 13:30:06 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments