X hits on this document

175 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 66

10 (64)

työttömyyskassan jäsenyyttä, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia, vuorottelukorvausta, työttömän omaehtoisen koulutuksen tukea ja kotoutumistukea koskevissa asioissa sekä eräissä palkkaturva-asioissa. Lisäksi se on ainoa muutoksenhakuaste koulutus- ja erorahalain mukaisissa asioissa.

Työttömyysturvalautakunnassa on noin 30 työntekijää ja sen toimintamenot ovat noin 1,8 milj. euroa.

Työttömyysturvalautakunnan toimintoja ei esitetä alueellistettaviksi. Lautakuntaan kuuluu lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työvoimaviranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Lautakunta kokoontuu viikoittain. Lautakunnan siirtäminen pois pääkaupunkiseudulta vaikeuttaisi jäsenten saamista lautakuntaan.

Tukipalvelut

Lautakunnassa on hyvin vähän tukipalveluja. Palkkausjärjestelmän tekninen ylläpito on ulkoistettu, joten tältä osin tehtäviä voi siirtää alueellisiin palvelukeskuksiin.

Uudenmaan työsuojelupiiri

Uudenmaan työsuojelupiirin toimintoja ei esitetä alueellistettaviksi. Piiri tuottaa palveluja, jotka kohdistuvat alueen työpaikkoihin ja työvoimaan. Tätä toimintaa voidaan hoitaa asianmukaisesti vain paikasta, joka sijaitsee alueen työpaikkojen ja työvoiman suhteen keskeisesti.

Tukipalvelut

Työsuojelun piirihallinnon tukitoiminnot (henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut sekä atk-palvelut) sijaitsevat jo nyt pääosin keskitetysti Tampereella.

Tarkempi selvitys on liitteessä 8.

Lapsiasiainvaltuutettu

Vuoden 2005 budjetissa on hyväksytty lapsiasiamiehen virka, joka on tarkoitus perustaa 1.9.2005 lukien. Kun lapsiasiainvaltuutettua koskeva laki on hyväksytty, tuo sosiaali- ja terveysministeriö lapsiasiainvaltuutettua koskevan sijoituspaikkaselvityksen alueellistamisen koordinaatioryhmään.

Tukipalvelujen alueellistaminen

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views175
Page views175
Page last viewedFri Dec 09 14:10:39 UTC 2016
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments