X hits on this document

231 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 66

11 (64)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ei ole riittävän suuri, jotta olisi tarkoituksenmukaista perustaa hallinnonalan omaa palvelukeskusta tukipalveluita varten. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala pyrkii suunniteltavina olevien muiden palvelukeskusten palvelujen piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriö suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen, jonka antavat tukipalveluja tarjoavat palvelukeskukset. Ne tarjoavat sekä strategista että operatiivista etua toiminnan kehittämiselle. Strateginen etu syntyy virastojen ja laitosten keskittymisestä ydinosaamiseensa ja operatiivinen etu rekrytointi- ja johtamisongelmien vähentymisenä ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä kustannussäästöistä.

Eräät tukipalvelut on jo nyt joissakin virastoissa ulkoistettu (esim. puhelinvaihde, palkanlaskenta, nimikirjanpito), joten niiden alueellistaminen on mahdollista nopealla aikataululla sen jälkeen, kun palvelukeskukset ovat aloittaneet toimintansa.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views231
Page views231
Page last viewedFri Jan 20 23:16:44 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments