X hits on this document

210 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 66

2 (64)

Kansanterveyslaitoksen alueellisen toiminnan laajentumista koskevat esitykset on käsitelty periaatteellisella tasolla laitoksen yhteistyökomitean kokouksessa 18.11.2004. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat on tarkoitus käsitellä seuraavassa yhteistyökomitean kokouksessa, jossa esitettävät henkilöstön näkemykset toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Tarkempi selvitys on liitteessä 1.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes

Stakes on esittänyt Stakesin alueyksikön perustamista Tampereelle, Jyväskylään ja Vaasaan edellyttäen, että alueellistamisen aiheuttamat kustannukset saadaan lisäyksenä Stakesin talousarvioon. Stakesin alueyksiköt olisivat sekä valtakunnallisia että alueellisia toimijoita.

Stakesin ja yliopiston yhteistyösopimuksen mukaan Stakes sijoittaa yhteistyön kannalta keskeisiä toimintoja yliopiston yhteyteen. Yliopisto tarjoaa infrastruktuurin sekä avustaa tilojen vuokraamisessa. Alustavasti on keskustelu kymmenen työhuoneen vuokraamisesta vuonna 2005. Ensimmäisessä vaiheessa alueyksikköön on ajateltu sijoittuvan terveydenhuollon arviointi-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstöä.  Alustava ajatus on, että Tampereen alueyksikkö voisi vuoden 2007 loppuun mennessä laajeta 15 henkilöön.

Alustavasti on keskusteltu 5 työhuoneen vuokraamisesta Jyväskylästä vuonna 2005 ja 10 työhuoneen vuokraamisesta vuonna 2006. Ensimmäisessä vaiheessa alueyksikköön on ajateltu sijoittuvan sosiaalipalvelujen arviointitutkimuksen ja kehittämisen henkilöstöä. Alustava ajatus on, että Stakesin Jyväskylän alueyksikkö voisi vuoden 2010 loppuun mennessä laajeta 15 henkilöön.

Stakes, Vaasan kaupunki, Helsingin yliopisto ja alueen sairaanhoitopiirit ovat asettamassa työryhmän, joka laatii konkreettisen suunnitelman Stakesin Vaasan alueyksikön perustamiseksi ottaen huomioon jo allekirjoitetun osaamiskeskusta koskevan yhteistyösopimuksen. Alustavasti Vaasan alueyksikön vahvuudeksi on ajateltu olevan neljä henkilöä.

Selvitysmies Jussi Huttunen on esittänyt Stakesin rooliin ja tehtäväalueeseen huomattavia muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittämässä muutoinkin hallinnonalan ohjauksen ja valvonnan linjauksia ja siinä yhteydessä ottaa kantaa myös Huttusen esityksiin. Sitä ennen ministeriöllä ei ole valmiutta ottaa lopullisesti kantaa Stakesin alueellistamisehdotuksiin. Tällä hetkellä ministeriö ei ole esittänyt kehyksiin rahoitusta mahdollisen alueellistamisen Stakesille aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Tukipalvelut

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views210
Page views210
Page last viewedTue Jan 17 19:48:07 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments