X hits on this document

240 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 66

20 (64)

Alueellista yhteistyötä tarvitaan erityisesti sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa tietojen hankinnassa ja käytössä. Turun yksikkö on tärkeä liittymäkohta Turun ja Länsi-Suomen sairaanhoitopiireihin.

TTO:n tutkimus- ja seurantatehtävät on alunperin käynnistetty 1970–luvulla ja 1980–luvulla Helsingissä ja Turussa. Niihin on kertynyt merkittävä osaaminen ja tietovarannot. Nykyisellä viisivuotiskaudella tehtävänä on kehittää uusi Turun väestötutkimuslaboratorio toimivaksi Helsingin ja Turun kiinteän yhteistyön avulla.

Turun yksikössä on tarkoitus lisätä henkilöstöä yhteensä 10-12 henkilötyövuotta vastaavalla määrällä. Henkilöstölisäykset, jotka kohdentuvat ulkopuolisella tutkimusrahoituksella palkattavaan uuteen henkilöstöön, alkavat vuodesta 2006 ja vastaavat noin kahden henkilön lisäystä vuodessa.

 Muut yksiköt ja toiminnot

Oulussa sijaitseva yksikkö on osa laitoksen mikrobiologian osastoa. Oulun yksi­kössä ylläpidetään laajaa palvelutoimintaa (äitiysneuvoloiden näytteet koko maasta) sekä teh­dään merkittävää tutkimustyötä. Yhteistyössä yliopiston kanssa tehdään Pohjois-Suomea kos­kevaa tutkimustyötä syntymäkohorttien suhteen sekä uutena asiana osallistutaan pohjoisen hyvinvoinnin terveyden ja sopeutumisen tutkijakouluun yhteistyössä muun muassa Puolustusvoimien pohjoisen maanpuolustusalueen kanssa.. Yksiköillä on tiivistä yhteistyötä myös Oulun yliopistollisen sairaalan, Työterveyslaitoksen ja kanssa.  Oulun yliopiston mikrobiologian oppituolien uudet viranhaltijat saattavat tulevaisuudessa virkistää yhteistyötä ja samalla vahvistaa KTL:n Oulun yksiköiden toimintaa.

Kansanterveyslaitos toteuttaa jatkuvasti uusia hankkeita ja kenttätutkimuksia, joiden henkilöstö sijoittuu kulloisenkin tutkimusongelman edellyttämällä tavalla valitulle paikkakunnalle.

Laitos käynnistää Tampereella uuden rokotustutkimuksen, joka työllistää vuosittain 2005-2007 viisi henkilöä. Jos tulokset ovat tässä tutkimuksessa hyviä, laitos käynnistää pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevassa vielä nimeämättömässä neljässä aluekeskuksessa lisäksi viiden henkilötyövuoden panoksella toimivat tutkimusyksiköt kolmen vuoden ajaksi.

Alueellisen terveyden edistämisen kokeiluja ja lähialueyhteistyötä tehdään erityisesti Joensuussa sijaitsevan Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views240
Page views240
Page last viewedSun Jan 22 12:30:16 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments