X hits on this document

244 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 66

25 (64)

ammattikorkeakoulut omalta osaltaan varmistavat osaavien työntekijöiden saamisen ja osaamisen kehittämisen.

Stakesin alueellisen läsnäolon vahvistamista tulee tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiopolitiikan ja kehittämistarpeiden näkökulmasta. Nykyisin kunnilla ja alan toimijoilla on käytössään aikaisempaa enemmän kehittämisrahoja. Kun t&k- panokset alueilla kasvavat, kehittämistyön koordinointi on entistä tarpeellisempaa. Syntyy uusia seudullisia yhteistyömuotoja ja erilaista verkottumista. Tulosten välittäminen valtakunnalliseen käyttöön tulee varmistaa.

Alueellistamisen kriteerit ovat seuraavanlaisia

*T&k- toiminnan alueellistaminen voi onnistua silloin, kun alueelliset yksiköt toimivat paikkakunnalla, jossa on saman alan yliopistotutkimusta. Lisäksi edellytyksenä on, että näin saavutetaan kriittinen massa, joka tekee mahdolliseksi korkeatasoisen tutkimuksen ja tulosten tehokkaan hyödyntämisen.

*Lähtökohtana toiminnan alueelliselle sijoittamiselle on, että se vahvistaa ja parantaa Stakesin lakisääteisten tehtävien toteutumista.

*Alueellisilla toiminnoilla parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja kehityksen arviointia, kotimaisen ja kansainvälisen tiedon ja osaamisen jalostamista ja välittämistä, tutkimus- ja kehittämistoiminnan uusien innovaatioiden löytämistä, tilastojen ja rekisterien parempaa hyväksikäyttöä ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttamista.

*Alueellinen toiminta pohjautuu myös alueen omiin maakunnallisiin ohjelmiin, alueen t&k- panoksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä alueen osaamispohjaan.

*Tavoitellaan valtakunnallista lisäarvoa ja nykyistä parempaa vaikuttavuutta.

*Alueellistamisen tulee taata yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille hyvät toimintaedellytykset ja urakehityksen mahdollisuudet

Kun edellä mainittujen kriteerien valossa on tarkasteltu alueellistamista ja siitä mahdollisesti syntyviä synergiahyötyjä, alueellistamismahdollisuuksia nähdään olevan Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa. Näiden osalta on jatkettu valmistelua syys-marraskuun 2004 ajan. Jatkovalmisteluissa kunkin kaupungin, yliopiston ja alueen muiden toimijoiden kanssa on haluttu erityisesti myös korostaa kunkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaiskehittämistä ja Stakesin halua olla tässä kehitystyössä mukana. Stakes on lisäksi esittänyt sosiaalialan kehittämishankkeen yhdeksään alueelliseen johtoryhmään nimettäväksi kuhunkin Stakesin edustajan (Stakesin johtoryhmän jäsen). Tämä on myös

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views244
Page views244
Page last viewedMon Jan 23 01:17:04 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments