X hits on this document

233 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 66

27 (64)

alueellisista rakenteista (NOPUS ja SonetBotnia) ja terveydenhuollossa Vanhan Vaasan sairaalan sekä alueen sairaanhoitopiirien suunnitelmista.

Helsingin yliopisto, Stakes ja alueen sairaanhoitopiirit ovat lokakuussa 2004 allekirjoittaneet osaamiskeskushanketta koskevan yhteistyösopimuksen, missä tavoitteena on laaja-alaisesti kehittää alueellista mielenterveystyötä ja tuottaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyödynnettävää mielenterveystyön osaamista.

Osaamiskeskuksen tehtävät ovat:

a)

Alueellisen kehittämishankkeen, Pohjanmaa-hankkeen, toteuttaminen yhteistyössä sairaanhoitopiirien, sosiaalialan kehittämiskeskusten, kuntien ja muitten osallisten kanssa

b)

Mielenterveystyöhön ja sen arviointiin liittyvää tutkimustoimintaa yhteistyössä Vaasassa sijaitsevien korkeakouluyksikköjen kanssa

c)

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen täysimittainen toteuttaminen Vaasassa

d)

Lääkäreiden peruskoulutuksen psykiatrian koulutuksen osittainen toteuttaminen Vaasassa

e)

Sosiaalialan mielenterveystyön täydennyskoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Vaasassa sijaitsevan osittain Stakesin rahoittaman Nopuksen (Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service) toimipisteen kanssa

f)

Opetus-, kehittämis- ja tutkimustoiminta yhteistyössä Stakesin alaisen Vanhan Vaasan sairaalan kanssa.

Helsingin yliopiston resursseista viisivuotinen kaksikielinen psykiatrian professuuri sidotaan osaamiskeskukseen vuosina 2004-2009. Professorin virkaan nimitetty Stakesin tutkimusprofessori toimii osaamiskeskuksen johtajana. Alueelle sijoittuvan laajan mielenterveyshankkeen, Pohjanmaa-hankkeen alustava suunnitelma on liitteenä 4.

Stakes, Vaasan kaupunki, Helsingin yliopisto ja alueen sairaanhoitopiirit ovat asettamassa työryhmän, joka laatii konkreettisen suunnitelman Stakesin Vaasan alueyksikön perustamiseksi ottaen huomioon jo allekirjoitetun osaamiskeskusta koskevan yhteistyösopimuksen. Alustavasti Vaasan alueyksikön vahvuudeksi on ajateltu olevan neljä henkilöä.

4.3. Jyväskylä

Osana Stakesin alueellistamisselvitystä Jyväskylän yliopiston rehtori ja Stakesin pääjohtaja asettivat työryhmän selvittämään Stakesin joidenkin tutkimus- ja kehittämistoimintojen sijoittamista Jyväskylään. Selvitystyössä ovat olleet mukana myös Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Työryhmä jätti muistionsa 29.10.2004. Työryhmämuistio on liitteenä 3.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views233
Page views233
Page last viewedSat Jan 21 00:35:13 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments