X hits on this document

193 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 66

28 (64)

Stakesin Jyväskylän alueyksikön perustamista puoltavat Jyväskylän yliopiston suuntautuminen Stakesin kannalta tärkeisiin tutkimus- ja kehittämisteemoihin, Jyväskylän kaupungin intressit paikallisen ja alueellisen hyvinvointipolitiikan tukemiseen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueellinen näkökulma sosiaalialan kysymyksiin. Jyväskylän seudulla kuntien erilaisuus sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden verkostoituminen luo hyvät ja monipuoliset lähtökohdat hyvinvointipolitiikan tutkimiseen ja kehittämiseen sekä koko alueen palvelujärjestelmän kehittämiseen. Alueen kuntien erityisenä intressinä on vahvistaa tutkimustiedon hyväksikäyttöä sosiaalipalvelujen kehittämisessä, mitä Stakesin alueyksikkö voi toiminnallaan vahvistaa. Toisaalta Stakes voi välittää alueella syntyviä hyviä käytäntöjä myös muiden alueiden käyttöön.

Stakesin Jyväskylän alueyksikön perustamisesta syntyviä osaamisen synergiaetuja on saavutettavissa pidemmällä aikavälillä mm. seuraavilla alueilla:

* ikääntymiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö

* lapsiin ja perheisiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö

* sosiaalipalvelujen arviointitutkimus ja kehittäminen

Alueelliset toimijat (Yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja alueen muut kunnat, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kolmannen sektorin toimijat, mahdollisesti perustettavat uudet kehittämisyksiköt) ja Stakesin alueyksikkö muodostaisivat tulevaisuudessa merkittävän alueellisen ja maakunnallisen klusterin sosiaalialan kehittämisessä.

Alustavasti on keskusteltu 5 työhuoneen vuokraamisesta Jyväskylästä vuonna 2005 ja 10 työhuoneen vuokraamisesta vuonna 2006. Ensimmäisessä vaiheessa alueyksikköön on ajateltu sijoittuvan sosiaalipalvelujen arviointitutkimuksen ja kehittämisen henkilöstöä. Alustava ajatus on, että Stakesin Jyväskylän alueyksikkö voisi vuoden 2010 loppuun mennessä laajeta 15 henkilöön.

5. Arvio kustannusvaikutuksista

Tällä hetkellä Stakes toimii yhdessä toimipisteessä ja Stakesilla on toimitalonsa osalta 15 vuoden vuokrasopimus. Stakes-talo on mm. turvallisuuden kannalta suunniteltu niin, että talo on kokonaan Stakesin käytössä. Lisäksi tilan ahtauden vuoksi on vuonna 2004 jouduttu ottamaan työhuonekäyttöön tiloja, joita ei ole suunniteltu työhuoneiksi. Alueyksiköiden perustaminen normalisoi Stakesin työhuonetilanteen eikä näin ollen tuota säästöjä tilakustannuksissa.

Kolmen alueyksikön perustaminen merkitsee lisätilojen vuokraamista Tampereelta, Jyväskylästä ja Vaasasta Stakesin käyttöön, mistä aiheutuu 340.000 euron perustamiskustannukset  (190.000 euroa vuonna 2005 ja 50.000 euroa vuonna 2006 ja 100 000 euroa vuonna 2007). Uusien tilojen

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views193
Page views193
Page last viewedSun Dec 11 03:05:34 UTC 2016
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments