X hits on this document

248 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 66

29 (64)

vuokrakustannusten lisäksi lisäkustannuksia syntyy tukipalvelujen ostamisesta Tampereelta, Jyväskylästä ja Vaasasta. Toimiminen fyysisesti neljässä yksikössä tulee hallinnollisesti huomattavasti kalliimmaksi kuin toimiminen yhdessä toimitalossa. Stakes on laatimassa muistiota alueellistamisesta hallinnon kannalta. Kustannusarvio alueellistamisen aiheuttamista lisäkustannuksista vuosina 2005-2007 on liitteenä 1.  

Stakesin budjettinäkymät vuodelle 2005 ovat erittäin tiukat johtuen mm. Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen tehtävistä virkasiirroista palkkarahoineen, Lapsiasiainvaltuutetun toimiston perustamiseen liittyvistä määrärahasiirroista sekä vuonna 2004 käyttöönotetusta uudesta palkkausjärjestelmästä. Stakes ei voi käynnistää mm. konkreettisia keskusteluja vuokratilojen hankkimiseksi Tampereelta, Jyväskylästä ja Vaasasta ennen kuin alueellistamisen vaatimista lisämäärärahoista on varmuus.

Stakes on valmis perustamaan Stakesin Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan alueyksiköt edellä kuvatulla tavalla edellyttäen, että alueellistamisesta aiheutuvat, liitteen mukaiset lisäkustannukset, osoitetaan Stakesille vuosien 2005 - 2007 talousarvioissa.

Jotta suunnitellut alueellistamiset voidaan toteuttaa, on siirtymävaiheen lisäkustannusten ja alueellistamisen seurauksena mahdollisesti aiheutuvien käyttömenojen rahoitus osoitettava vuotuisessa talousarviossa.

6  Vireillä olevat selvitykset

Selvitysmies Jussi Huttunen on esittänyt Stakesin rooliin ja tehtäväalueeseen huomattavia muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittämässä muutoinkin hallinnonalan ohjauksen ja valvonnan linjauksia ja siinä yhteydessä ottaa kantaa myös Huttusen esityksiin. Sitä ennen ministeriöllä ei ole valmiutta ottaa lopullisesti kantaa Stakesin alueellistamisehdotuksiin. Tällä hetkellä ministeriö ei ole esittänyt kehyksiin rahoitusta mahdollisen alueellistamisen Stakesille aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views248
Page views248
Page last viewedMon Jan 23 08:30:28 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments