X hits on this document

222 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 66

3 (64)

Stakes suhtautuu myönteisesti tiettyjen tukipalvelujen (lähinnä yleishallinto-, henkilöstö- ja taloushallinnon operatiivisten ja rutiiniluonteisten palvelujen) alueellistamismahdollisuuksien selvittämiseen

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Alueellistamista on käsitelty Stakesin yhteistyötoimikunnassa useaan kertaan vuoden 2004 aikana (13.1., 2.3., 30.3., 15.6.,10.8 .ja 7.9.). Yhteistyötoimikunnassa 7.9.2004 jaettiin Stakesin alueellistamisselvitys 3.9.2004. Alueellistamisselvitys on ollut intrassa ja näin myös jokaisen stakeslaisen luettavissa. Tämä alueellistamisesitys on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä 16.11.2004 ja Stakesin johtoryhmän käsittelyssä 17.11.2004, jonka jälkeen se on ollut intrassa ja näin jokaisen stakeslaisen luettavissa.

Stakesin pääjohtaja on pitänyt syksyn 2004 aikana neljä pääjohtajan aamukahvitilaisuutta (kutsu koko henkilöstölle, referoidaan myös intrassa ilmestyvässä kyseisen viikon henkilöstötiedotteessa). Aamukahvitilaisuuksissa (17.8., 13.9., 4.10., ja 15.11) on henkilöstöä informoitu alueellistamisen sen hetkisestä tilanteesta sekä kerrottu, miten on tarkoitus edetä.

Lähtökohtana Stakesin alueellistamissuunnitelmissa on ollut ja on, että henkilöstön sijoittuminen tehtävineen alueyksiköihin perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ketään ei siirretä vastentahtoisesti. Toimintojen ja tehtävien sijoittuminen alueyksiköihin tulee olla hallittua ja Stakesin kokonaisuuden kannalta perusteltua. Taloudellisuus huomioon ottaen lähtökohtana on myös se, että työntekijälle varataan työhuone vain yhdestä toimipaikasta. Alueellistamisesityksessä on lähdetty siitä, että alueellistaminen sinällään ei aiheuta lisähenkilöstön tarvetta. Alueyksiköiden perustamisessa hyödynnetään Stakesin olemassa olevaa, ko. alueilla jo asuvaa henkilöstöä sekä luonnollisen poistuman kautta vapautuvia tehtäviä.

Stakesin alueyksiköihin sijoittuvat tehtävät ja henkilöt pysyvät edelleen Stakesin toimitalossa toimivien tulosalueiden ja ryhmien työntekijöinä sekä toiminnallisesti, taloudellisesti että hallinnollisesti. Stakesin kolmessa alueyksikössä toimivat henkilöt muodostavat kuitenkin fyysisesti oman alueellisen työyhteisönsä ja toimintojen sujuvuuden kannalta yksi heistä määrätään vastuuhenkilöksi tiettyjen hallinnollisten tehtävien osalta.

Koska Stakesin kolme alueyksikköä ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia toimijoita, kunkin alueyksikön osalta tullaan määrittelemään myös vastuut alueen hyvinvointipolitiikan ja palvelujärjestelmän kehittämisen tukemisen osalta.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views222
Page views222
Page last viewedThu Jan 19 23:48:16 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments