X hits on this document

239 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 66

33 (64)

laitoksessa henkilöstömäärä oli yhteensä 569. Helsingin ulkopuolella sijaitsevissa aluetyöterveyslaitoksissa ja Työterveyshuolto-osaston Kuopioon sijoitetuissa toi­mintayksiköissä työskenteli yhteensä 234 henkilöä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Työpanoksesta käytettiin vuonna 2003 tutkimukseen 36 %, asiantuntijapalveluun 41 %, koulutukseen 10 % ja tiedonvälitykseen 13 %.

Vuoden 2003 lopussa henkilöstövahvuus oli vakituisen valtionosuuteen oikeuttavan (voo) ja ylimääräisillä tuloilla palkatun henkilöstön (ytp) osalta aluelaitoksittain seu­raava:

voo

ytp

yhteen

KATTL

31

20

51

LATTL

20

2

22

OATTL

29

15

44

TuATTL

29

11

40

TaATTL

50

7

57

UATTL

28

19

47

Yhteensä

187

74

261

TTL:n toiminnan kokonaisrahoitus oli vuonna 2003 noin 57 M€, josta valtion apua oli 35 M€ ja oman toiminnan tuottoja 22 M€. Noin 13 M€, omista tuotoista oli peräisin palvelutoiminnasta ja noin 6 M€ tutkimustoiminnasta.

Henkilötyövuodet

2000

2001

2002

2003

TTL yhteensä (htv)

803

791

798

801

Valtionosuusrahoituksella

580

585

576

585

Omilla tuotoilla

223

207

222

216

Rahoitus

2000

2001

2002

2003

Tuotot (M€)

23,1

22,5

21,3

22,0

Tuloutettu valtionapu yht. (M€)

34,1

33,9

33,5

35,1

Valtionapu menoista (%)

60

60

60

61

Toimintatavat ja toiminnan painoalueet

TTL:n toimintaprosesseja ovat tutkimus, tiedonvälitys, asiantuntijapalvelut ja koulu­tus. Toimintaprosessit muodostavat innovaatioketjun, jonka tavoitteena on parantaa työelämän terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tutkimustoiminta luo uutta tietoa ja uudis­taa henkilöstön asiantuntemusta. TTL:n tiedonvälityksen muotoja ovat asiantuntijoi­den laatimat yleistajuiset artikkelit, oma julkaisutoiminta, kirjasto- ja tietopalvelu, verkkotiedottaminen sekä mediatiedottaminen. Maksullisen palvelutoiminnan kolme suurinta osa-aluetta ovat työpaikkojen tilaamat työhygieeniset palvelut, ammattitauti­diagnostiikka sekä työ- ja organisaatiopsykologiset palvelut. Maksuttomaan palvelu­

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views239
Page views239
Page last viewedSun Jan 22 08:33:08 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments