X hits on this document

261 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 66

36 (64)

pe­rustuvia asiantuntijapalvelun erikoisosaamisalueita. Yksikölle nimetty erikoisosaamis­alue tarkoittaa sitä, että ko. yksikkö sitoutuu huolehtimaan alueensa jatkuvasta kehit­tämisestä ja huolehtimaan palveluvalmiudesta siten, että myös laitoksen muut yksiköt voivat ohjata palvelutilauksia ko. yksikköön. Tähän liittyen TTL:ssä on käynnistetty laboratorioanalytiikan työnjaon kehittämishanke. Käynnissä olevan Työsuojelun tuk-toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena on aikaansaada toimiva yhteistyömalli työ­terveyslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten jatkuvan yhteistyön toteuttamiseksi. Eri­tyisesti tullaan kehittämään sellaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä, joiden avulla aluelaitosten asiantuntemus saadaan mahdollisimman tuloksellisesti tukemaan uudis­tetun työsuojelun piirihallinnon toimintaa.

Toiminnan kehittämisessä ja voimavarojen suuntaamisessa uusille painoalueille vaikuttavuuden lisäämiseksi nousee keskeiseen asemaan eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta vapautuvien toimien uudelleen suuntaaminen. Tehdyn selvityksen mukaan valtion rahoitusosuuteen oikeuttavan vakituisen henkilöstön vaihtuvuus arvioidaan olevan vuosina 2004-2015 seuraava

Vaihtuvuus

2004-07

2008-10

2011-15

yhteensä

eläkkeet

53

81

60

194

muu vaihtuvuus

52

39

65

156

yhteensä

105

120

125

350

Laitos pitää jatkossakin tärkeänä alueellisen toimintansa kehittämistä sekä aluevastuuseen kuuluvien perustehtävien että aluelaitoksille osoitettavien valtakunnallisten erikoistumistehtävien osalta. Tavoitteena on, että eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta vapautuvista toimista (350) voidaan kokonaan uudelleen suunnata noin 80 tointa. Näistä noin kolmannes suunniteltu siirrettäväksi asteittain 10-12 tointa alueellisten perustehtävien vahvistamiseen ja 15 tointa valtakunnallisten erikoistumisalojen vahvistamiseen. Perustoimintojen vahvistamisen osalta päästäneen alkuun jo vuonna 2005, jolloin keskuslaitoksen tukipalvelujen mahdollisten ulkoistamisjärjestelyjen kautta työyhteisöjen kehittämiseen vapautettavista 5 toimesta on suunniteltu 3 tointa siirrettäviksi aluelaitoksiin

Aluevastuun edellyttämien perustehtävien vahvistaminen

Aluetyöterveyslaitokset ovat saavuttaneet tunnustetun aseman toiminta-alueidensa työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntijapalvelu- ja kehittämisyksikköinä, mikä on näkynyt myös asiantuntemuksen kysynnän kasvuna. Palveluiden kysyntä ylittää vakituisen asiantuntijahenkilöstön palvelukapasiteetin erityisesti työpaikkojen työhygieenisen tason parantamiseen tarvittavien altistumismittausten, riskinarvioinnin ja torjuntatoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavien konsultaatioiden osalta. Myös työn kuormittavuuden arviointiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseen liittyviä palveluja tarvitaan nykyistä tarjontaa selvästi enemmän työterveyshuoltotoiminnan, työsuojelun piirihallinnon ja suoraan työpaikoille yritysjohdon ja työsuojeluhenkilöstön toiminnan tueksi. Aluelaitoksiin kohdistuvat palveluodotukset tulevat lähivuosina entisestään lisääntymään.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views261
Page views261
Page last viewedTue Jan 24 16:22:26 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments