X hits on this document

204 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 66

4 (64)

Kolmen alueyksikön osalta laaditaan konkreettinen suunnitelma, johon osallistuvat alueyksiköihin siirtyvien tehtävien henkilöstöä, ko. ryhmien päälliköt ja tulosaluejohtajat sekä Stakesin johdon edustaja. Tavoitteena on, että konkreettiset suunnitelmat valmistuvat vuoden 2004 loppuun mennessä.

Tarkempi selvitys on liitteessä 2.

Työterveyslaitos (TTL)

Työterveyslaitos on valtionapulaitos, jonka tuloista 60 % katetaan valtionapuna. Työterveyslaitoksen noin 800 henkilöstä 30 % työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Laitos pitää jatkossakin tärkeänä alueellisen toimintansa kehittämistä sekä aluevastuuseen kuuluvien perustehtävien että aluelaitoksille osoitettavien valtakunnallisten erikoistumistehtävien osalta. Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta uudelleen suunnattaviksi vapautettavista toimista on suunniteltu siirrettäväksi asteittain 10-12 tointa alueellisten perustehtävien vahvistamiseen ja 15 tointa valtakunnallisten erikoistumisalojen vahvistamiseen. Perustoimintojen vahvistamisen osalta päästäneen alkuun jo vuonna 2005, jolloin keskuslaitoksen tukipalvelujen mahdollisten ulkoistamisjärjestelyjen kautta työyhteisöjen kehittämiseen vapautettavista 5 toimesta on suunniteltu 3 tointa siirrettäviksi aluelaitoksiin.

Tarkempi selvitys on liitteessä 3.

Lääkelaitos (LL)

Lääkelaitos on nettobudjetoitu virasto, jossa työskentelee 160 henkilöä ja jonka menoista noin 90 % katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla.

Lääkelaitoksen toimintoja ei esitetä alueellistettavaksi.

Lääkelaitos kilpailee jatkuvasti lääkkeiden myyntilupamenettelyyn liittyvistä toimeksiannoista muiden EU:n vastaavien organisaatioiden kanssa. Tästä syystä on tärkeää, että laitos on asiakkaiden helposti saavutettavissa, koska myyntilupamenettelyprosessiin kuuluu mm. kuulemismenettely ja muita kokouksia. Asiakkaat ovat sijoittuneet pääosin pääkaupunkiseudulle tai muiden EU-maiden pääkaupunkeihin.

Lääkelaitoksen toimintaa liittyy hyvin olennaisesti kokeellisessa tutkimuksessa kuten laboratoriotoiminnassa tarvittavat erityistilat ja Lääkelaitos on juuri muuttanut sille räätälöityihin uusiin tiloihin Helsingin Ruskeasuolle. Näistä tiloista luopuminen ja vastaavien rakentaminen muualle ei ole tarkoituksenmukaista.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views204
Page views204
Page last viewedTue Jan 17 03:07:48 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments