X hits on this document

229 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 66

40 (64)

Lääkelaitoksen toiminnassa korostuu tiivis yhteydenpito sosiaali- ja terveysministeriön, muiden kansallisten viranomaisten ja muiden maiden viranomaisten kanssa. Yhteydet lääke- ja laitealan, terveydenhuollon ammattilaisten ja tieteellisten järjestöjen edunvalvontaan ovat kiinteät. Lääkelaitoksen sijoittuminen tärkeimpien yhteistyöviranomaisten ja sidosryhmien läheisyyteen on merkittävä menestystekijä.

Suurta yleisöä koskevissa kiireisissä lääketurvallisuuteen liittyvissä kriisitilanteissa viranomaisen velvollisuutena on välittää tilanteesta mahdollisimman nopeasti oikeata ja riittävää tietoa kansalaisille. Lääkelaitoksen keskeinen sijainti Helsingin Ruskeasuolla on osaltaan varmistanut tämän.

Henkilöstön erityispiirteet

Lääkelaitoksen henkilöstön koulutusaste ylittää selvästi valtion virastojen keskimääräisen koulutustasoindeksin. Korkeakoulutetun ja huippuasiantuntemusta edustavan henkilöstön (n. 160) rekrytoinnissa viraston sijoittumispaikalla on ratkaiseva merkitys. Tällaisen henkilöstön pysyvyyttä voidaan edistää sellaisella viraston sijoittumisella, jossa kansainvälisten yhteyksien hoito on mahdollisimman helppoa. Lääkelaitos on toistaiseksi onnistunut rekrytoimaan osaavaa, pätevää ja kansainväliseen toimintaympäristöön haasteellisesti suhtautuvaa henkilöstöä.

Toiminnallisuus ja toimitilat

Lääkelaitos on strategiansa 2002 - 2006 mukaisesti uudistanut organisaationsa, sillä on riittävät henkilöstö- ja muut voimavarat. Lääkelaitoksella on toimivat toimitilat, jotka sijaitsevat Helsingin Ruskeasuolla. Lääkelaitoksen toimintaan tavanomaisten toimistotilojen lisäksi liittyy hyvin olennaisesti kokeellisessa tutkimuksessa kuten laboratoriotoiminnassa tarvittavat erityistilat.

Johtopäätös

Lääkelaitos kilpailee jatkuvasti toimeksiannoista EU:n vastaavien organisaatioiden kanssa. Lääkelaitoksen menestyksellinen toiminta EU:n lääke- ja laitevalvonnan verkostossa ja laadukkaat palvelut tärkeimmille asiakkaille voidaan kilpailukykyisesti turvata pätevän ja osaavan henkilöstön saatavuudella, riittävällä rahoituksella ja asianmukaisesti järjestetyillä työskentelyolosuhteilla. Lääkelaitoksen kohdalla alueellistamisen tavoitteena oleva sijoittumisvaihtoehdon valinta organisaation toimintaa tukevalla tavalla ei voi poiketa nykyisestä sijoittumisratkaisusta, koska Lääkelaitoksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti sijoittuneet pääkaupunkiseudulle tai Suomen ulkopuolella joustavien lentoyhteyksien ulottuville.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views229
Page views229
Page last viewedFri Jan 20 23:01:51 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments