X hits on this document

262 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 66

43 (64)

kansalliseen lainsäädäntöön. Helsingin toimipaikkaan on puolestaan keskitetty EY-säädösten soveltamiseen liittyvät tehtävät (22 henkilöä), mm. kemikaalien riskinarviointi- ja GLP-tehtävät sekä kemikaalien markkinavalvonta. Toiminnallisesti eriyttäminen on ollut mahdollista, koska tuoterekisterin ylläpitoon ja riskinarviointiin liittyvät tehtävät ovat varsin eri tyyppisiä. Kasvinsuojeluaineisiin liittyvän EU-riskinarvioinnin osalta STTV:llä on ollut yhteistyötä Kuopion kansanterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa, ja virasto on kahdesti sijoittanut tilanteen salliessa etätyösopimuksella kasvinsuojeluaineiden riskinarviointia suorittavan työntekijän KTL:n tiloihin Kuopiossa. Lisäksi yksi kemikaaliosaston virkamies työskentelee etätyösopimuksella Tampereella.

Kemikaalihallinnon osalta on korostettava riskinarvioinnin tiivistä yhteyttä EU:n kemikaalihallintoon. Suunnitteilla oleva EU:n kemikaaliviraston sijoittaminen Helsinkiin tarjoaa Suomen asiantuntijoille poikkeuksellisen mahdollisuuden toimia erityisen tiiviissä yhteistyössä EU:n asiantuntijoiden kanssa. Sijainti lähellä kemikaalivirastoa helpottaa luonnollisesti matkustamista yleensäkin, mutta antaa myös laajat mahdollisuudet epäviralliseenkin yhteydenpitoon, jonka merkitystä pienen maan edustajille ei voi liikaa korostaa. Kemikaaliviranomaisten siirto pois pääkaupunkiseudulta olisi tässä mielessä ainutkertaisten mahdollisuuksien hukkaamista.

Kemikaalivalvonnan kannalta tärkeimmät sidosryhmät kotimaassa ovat sosiaali- ja terveysministeriön terveysosasto ja työsuojeluosasto, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) ja toiminnanharjoittajat (kemikaalien valmistajat ja maahantuojat). Biosidien ja uusien sekä olemassa olevien aineiden osalta toimivalta on jaettu STTV:n ja SYKE:n kesken. Tämän vuoksi jatkuva yhteydenpito myös kokousten muodossa on välttämätöntä asioiden hoitamiseksi hyvin ja joustavasti. Myös KTTK:n kanssa pidetään kiinteästi yhteistyökokouksia: mm. torjunta-ainelautakunta ja sen työjaosto kokoontuvat n. 2-3 viikon välein. STM:n kemikaalineuvottelukunta (KENK) tai sen jaostot kokoontuvat säännöllisesti n. 4 viikon välein. Virallisten kokousten lisäksi virastojen virkamiesten välillä on jatkuvia yhteistyökontakteja. Työterveyslaitoksen kanssa on kiinteää yhteistyötä kemikaalien riskinarvioinnin osalta ja Lääkelaitoksen kanssa GLP-asioiden osalta. Kaikki nämä virastot ja laitokset sijaitsevat Helsingissä.

Kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädäntö on ylikansallista EY-lainsäädäntöä ja monet EY-asetukset asettavat velvoitteita suoraan jäsenmaille. Kemikaaliasioissa virkamiehet matkustavat usein joko Belgiaan tai Italiaan ja kasvinsuojeluaineasioissa Belgiaan, Saksaan ja Englantiin. Myös pohjoismaista kemikaaliyhteistyötä pidetään yllä, jolloin kokousmaina ovat Ruotsi, Tanska, Norja tai Islanti. OECD-yhteistyön puitteissa matkat kohdistuvat yleensä Ranskaan, mutta myös muihin OECD-maihin. Kemikaaliosaston virkamiehiä on kansainvälisissä kokousedustustehtävissä viikoittain. Matkustusyhteydet ovat helpoimmat, nopeimmat ja edullisimmat Helsingistä käsin.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views262
Page views262
Page last viewedTue Jan 24 21:50:53 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments