X hits on this document

250 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 66

44 (64)

Joulukuussa 2003 päätettiin hallitusten välisessä konferenssissa virastopaketista, jossa EU:n kemikaalivirasto sijoitetaan Helsinkiin. Lopullinen sijoittuminen toteutuu vasta, kun ns. REACH-asetus (EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö) on hyväksytty. Hyväksymisen odotetaan tapahtuvan neuvosto- ja parlamenttikäsittelyjen jälkeen vuonna 2006. Tätä varten on perustettu kansallisia valmisteluryhmiä, joita johtaa valtioneuvoston kanslia. Myös STTV on edustettuna hallinnonalan koordinaatioryhmässä. Suomen tavoitteena on käynnistää jo ns. pre-agency-toiminta Helsingissä Ispran (Italia) sijaan; tätä varten tarvitaan kemikaalialan asiantuntijoita Helsingissä. Suomen etujen mukaista on osoittaa, että Suomi on yhteistyökykyinen ja -haluinen ja että Helsinki on hyvä sijoituspaikka EU-virastolle.

STTV:n valvonnan piiriin kuuluvat sekä ulkomaiset että kotimaiset toiminnanharjoittajat. Hyväksymismenettelyiden ja riskinarvioinnin asiakkaat ovat enenevässä määrin ulkomaisia toiminnanharjoittajia. Usein varsinkin riskinarviointiin liittyen on tarpeen pitää ns. rapporteur-notifier-kokouksia, joihin voi osallistua myös muita viranomaisia, kuten SYKE tai KTTK. Ulkomaisten toiminnanharjoittajien kannalta STTV on helpoiten saavutettavissa pääkaupunkiseudulla, jossa myös muut em. viranomaiset sijaitsevat. Suomessa on tuoterekisterin mukaan noin 880 suomalaista kemikaalien markkinoille luovuttajaa, joista pääkaupunkiseudulle sijoittuu 526 kpl. Tampereen ja Turun seuduilla kemikaaliyrityksiä on kummassakin noin 80 kpl. Nämä alueet kattavat lähes 80 % toiminnanharjoittajista. Tyypillisessä keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa (Kuopio, Joensuu, Lappeenranta, Kokkola) on yleensä vain 5-10 kemikaalin valmistajaa tai maahantuojaa. Siten kotimaisten asiakkaiden ja valvonnan kannalta on luontevinta, että STTV sijaitsee Helsingissä.

Taulukko 1: Toiminnanharjoittajien jakautuminen lääneittäin ja kunnittain (2004)

Lääni

Yritysten määrä (kpl)

Yritysten %-osuus kaikista

Kuntia, joissa yrityksiä (kpl)

Etelä-Suomi

575

67 %

39

Länsi-Suomi

229

27 %

60

Itä-Suomi

25

3 %

14

Oulu

19

1 %

12

Lappi

3

<1 %

3

Ahvenanmaa

2

<1 %

1

Kemikaalivalvontatyön kannalta on tärkeää saavuttaa ja ylläpitää ns. kriittinen massa tiettyjen tehtävien hoidossa. Virasto on keskittänyt EU-tehtävissä vaadittavan asiantuntemuksen Helsingin toimipaikkaan ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan kemikaali-ilmoitusten rekisteröinnin Tampereen tuoterekisteriyksikköön. Viraston keskeisimmät yhteistyötahot sijaitsevat Helsingissä, ja joustava yhteistyö vaatii säännöllisiä kontakteja myös kokousten muodossa. Jos STTV sijaitsisi pääkaupunkiseudun ulkopuolella, yhteistyö vaikeutuisi olennaisesti ja tulisi matka-ajan ja kustannusten vuoksi myös kalliimmaksi. Samoin viraston EU-tehtävien edellyttämät ulkomaanmatkat ovat nopeimmin ja edullisimmin järjestettävissä Helsingistä käsin.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views250
Page views250
Page last viewedMon Jan 23 13:04:41 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments