X hits on this document

226 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 66

45 (64)

Näin ollen viraston kemikaalihallinnon tehtäviä on jo alueellistettu siinä määrin kuin se tehtävien tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen hoidon kannalta on mahdollista.

Alkoholihallinto

STTV:n alkoholihallinnon tehtävät perustuvat alkoholilakiin ja sen nojalla annettuihin säädöksiin. Viraston tehtävänä on mm. anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon ja valvonnan ohjaus, alkoholijuomien valmistus-, tukku- ja käyttölupien lupahallinto ja valvonta, maahantuonnin valvonta, alkoholijuomien tuotevalvonta, alkoholijuomien mainonnan valvonta sekä alkoholin vähittäismyyntimonopolin toiminnan valvonta. Lisäksi virasto ylläpitää laajaa alkoholitietojärjestelmää (ALLU), joka on perustana kaikelle alkoholitilastoinnille ja alkoholihallinnon kehittyvälle verkkopalvelulle, joka on myös muiden viranomaisten käytössä niiden suorittaessa alkoholi­elinkeinon­harjoittajien valvontaa. Anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallintotehtävät siirtyvät vuoden 2005 alusta lääninhallituksille.

STM:n alkoholiohjelman 2004-07 toteuttamisessa virastolla on keskeinen rooli koordinoitaessa ja ohjattaessa lääninhallituksia ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi sekä alkoholielinkeinon kumppanuussopimusten seurannassa ja toimeenpanossa. Viraston ylläpitämä alkoholitietojärjestelmä on keskeinen väline alkoholijuomien kokonaiskulutuksen muutosten seuraamisessa.

Alkoholihallinnon tehtäviä varten STTV:ssa toimii alkoholihallinto-osasto, jossa on kaksi tulosryhmää. Toinen vastaa anniskelun ja vähittäismyynnin hallinnosta ja toinen alkoholijuomien tuotevalvonnasta sekä alkoholin valmistuksen, tukkumyynnin ja teollisen käytön valvonnasta. Osaston henkilöstön määrä on tällä hetkellä 31 henkilöä. STTV:n asemaa on viime vuosina alkoholihallinnossa tietoisesti kehitetty lupa- ja valvontatehtävien ohjaamiseen, valtakunnallisen alkoholielinkeinorekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen sekä alkoholijärjestelmän toimivuuden seurantaan. Yksittäiset anniskelun ja vähittäismyynnin lupa-asiat siirtyvät 2005 lukien lääninhallituksille ja virasto päättää vastaisuudessa keskitetysti vain alkoholin tukku-, valmistus- ja käyttöluvista ja näihin liittyvän toimitustieto- ja tuoterekisterin ylläpidosta. Alkoholihallinnon alueellistamisen seurauksena siirtyy STTV:sta lääninhallintoon tehtäviä noin 10 henkilötyövuoden edestä.

Sidosryhmät

Tärkeimmät sidosryhmät alkoholihallinnossa ovat sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasianministeriö, lääninhallitukset, tulli, poliisi- ja verohallinto, Alko Oy, alan elinkeinonharjoittajien ja työntekijöiden järjestöt, sekä tuotevalvonta-asioissa lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja valtiovarainministeriö. Valtioneuvoston alkoholipolitiikan linjauksia koskevan periaatepäätöksen (9.10.2003) ja siihen perustuvan STM:n alkoholiohjelman mukaan STTV:lla tulee olemaan keskeinen asema koordinoitaessa ja ohjattaessa lääninhallituksia ohjelman

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views226
Page views226
Page last viewedFri Jan 20 08:27:22 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments