X hits on this document

234 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 66

46 (64)

tavoitteiden saavuttamiseksi sekä alkoholielinkeinon kumppanuussopimusten seurannassa ja toimeenpanossa. Viraston ylläpitämän alkoholitietojärjestelmän avulla on edelleen tarkoitus seurata alkoholijuomien kokonaiskulutusta, joka periaatepäätöksessä ilmoitetaan käännettäväksi laskuun.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti säilytetään alkoholilain mukaisesti edelleen valtion omistaman alkoholiyhtiön yksinoikeutena. Alko Oy:n tulee toiminnassaan myös noudattaa läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta ja sen toiminnan tulee olla viranomaisen valvomaa. STTV on Alko Oy:n toimintaa valvova viranomainen ja sen tulee raportoida EU:n komissiolle vähittäismyyntimonopolin toiminnasta. Tähän mennessä Alko Oy:n toiminnasta on laadittu - osin yhdessä kilpailuviraston kanssa - kuusi raporttia, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö on toimittanut EU:n komissiolle.

STTV toimii alkoholin tuotevalvonta-asioissa EU:n toimivaltaisena viranomaisena. Viraston edustaja osallistuu EU:n komission alkoholijuomia käsittelevien komiteoiden ja asiantuntijatyöryhmien kokouksiin. STTV osallistuu myös kansainvälisen viinijärjestön OIV:n toimintaan, yhteistyöhön mm. luomuvalvontaviranomaisten kanssa, muuhun elintarvikealan kansainväliseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön Saksan valvontaviranomaisten kanssa ja seuraa mm. Euroopan panimoalan järjestön EBC:n toimintaa. Kansainväliset tehtävät edellyttävät runsaasti matkustamista, mikä on järjestettävissä nopeimmin ja edullisimmin Helsingistä käsin. Virasto osallistuu myös Suomessa alkoholijuomiin liittyvien yhteisöoikeudellisten asioiden valmisteluun, mikä edellyttää yhteistyötä mm. oikeusministeriön ja ulkoministeriön kanssa myös kokousten muodossa. STTV:n (vastuullinen rekisterinpitäjä) alkoholielinkeinorekisterin mukaan anniskelun ja vähittäismyynnin lupa- ja valvontakohteista 71 % sekä käyttö-, valmistus- ja tukkumyyntiluvista 78 % sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa. Etelä- ja Länsi-Suomen osuus tuotevalvonnan kohteena olevasta alkoholin kulutuksesta oli vuonna 2003 76 %.

Taulukko 2: Alkoholijuomien anniskelulupien jakauma lääneittäin (31.5.2004)

Lääni

Anniskeluluvat

A

B

C

Yhteensä

Osuus-%

Etelä-Suomi

2 161

83

1 157

3 401

40

Länsi-Suomi

1654

51

1189

2 894

34

Itä-Suomi

571

18

423

1 012

12

Oulu

365

14

277

656

8

Lappi

287

10

202

499

6

Ahvenanmaa

57

26

35

118

1

Yhteensä

5 095

202

3 283

8 580

100

Taulukko 3: Alkoholijuomien vähittäismyyntilupien jakauma lääneittäin (31.5.2004)

Lääni

Vähittäismyyntiluvat

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views234
Page views234
Page last viewedSat Jan 21 02:52:46 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments