X hits on this document

203 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 66

47 (64)

Alko

Luovutus-paikat

Elintarvike-

liikkeet

Tilaviini-

myym.

Yht.

Osuus-%

Yht.

Osuus-%

Etelä-Suomi

110

16

2 258

12

2 396

33

5 797

36

Länsi-Suomi

115

57

2524

14

2 710

37

5 604

35

Itä-Suomi

40

31

942

14

1 027

14

2 039

13

Oulu

29

18

655

7

709

10

1 365

9

Lappi

20

20

388

6

434

6

933

6

Ahvenanmaa

1

0

45

1

47

1

165

1

Yhteensä

315

142

6 812

54

7 323

100

15 903

100

Taulukko 4: Alkoholin käyttö-, valmistus- ja tukkumyyntilupien jakauma lääneittäin (1.7.2004)

Lääni

Käyttö-

Valmistus-

Tukkum.

luvat

luvat

luvat

Yhteensä

Osuus-%

Etelä-Suomi

1 021

49

197

1 267

43

Länsi-Suomi

871

54

124

1 049

35

Itä-Suomi

236

37

29

302

10

Oulu

193

12

21

226

8

Lappi

80

12

13

105

4

Ahvenanmaa

13

2

9

24

1

Yhteensä

2 414

166

393

2 973

100

Taulukko 5: Alkoholin kulutuksen jakautuminen lääneittäin, litroina 100-% alkoholia (2003)

Lääni

Anniskelukulutus

Vähittäiskulutus

Koko kulutus

Osuus-%

Osuus-%

Osuus-%

Etelä-Suomi

3 767 243

51

13 536 425

41

17 303 668

43

Länsi-Suomi

2 144 589

29

11 070 166

34

13 214 755

33

Itä-Suomi

642 679

9

3 808 141

12

4 450 820

11

Oulu

467 896

6

2 671 702

8

3 139 598

8

Lappi

309 094

4

1 459 772

4

1 768 866

4

Ahvenanmaa

32 043

0

106 722

0

138 765

0

Yhteensä

7 363 544

100

32 652 928

100

40 016 472

100

Alueellistamismahdollisuudet

Jo päätetyllä, vuoden 2005 alusta voimaan tulevalla alueellistamishankkeella merkittävä osa alkoholilupahallinnon tehtäviä on siirretty lääninhallituksille. [alkoholihallinnon toimintojen alueellistamisella jatkossa osana valtionhallinnon kehittämistä ei ole saavutettavissa mitään olennaista taloudellista tai toiminnallista hyötyä.]

Tärkeä kysymys jatkossa alkoholihallinnon kehittämisessä tulee olemaan se, miten kunnille tai kuntayhtymille voitaisiin saada nykyistä huomattavasti merkittävämpi asema päätettäessä alkoholin saatavuutta ja valvontaa koskevista asioista. Kunnan vastatessa alkoholin aiheuttamien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views203
Page views203
Page last viewedMon Jan 16 22:10:39 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments