X hits on this document

253 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 66

48 (64)

järjestämisestä on perusteltua, että se voi myös käytännössä vaikuttaa alkoholin tarjontaan ja valvontaan alueellaan ja näin osaltaan ennalta ehkäistä sosiaali- ja terveysongelmien syntymistä.

Alkoholihallinnon toiminnot eivät muodosta yhtä ainoaa selkeästi erottuvaa kokonaisuutta vaan useamman pääalueen, joilla on hyvin erilaiset sidosryhmät ja toimintatavat. Yhdistävänä tekijänä on ollut koota yhteen alkoholialueen erityisosaamista sellaisista toiminnoista, joiden ohjaaminen ja valvonta on tärkeää toteuttaa yhteneväisellä tavalla koko maassa. Osittain kysymyksessä ovat tehtävät, joiden määrä ei ole riittävä alueellisen erityisosaamisen ylläpitämiseksi ja osittain taas sellaiset tehtävät, joissa valvottavat yritykset ja henkilöt toimivat aluerajat ylittäen koko valtakunnan alueella. Kaikissa tehtävissä on hyvin kiinteä yhteys alkoholiluparekisteriin, jota ylläpitää Tuotevalvontakeskuksen tietohallinto.

Tietyt alkoholihallinnon tehtävät on parhaiten toteutettavissa alueellisella tai mahdollisesti paikallisella tasolle. Näitä ovat erityisesti alkoholin anniskeluun ja myyntiin liittyvät lupa- ja valvontatehtävät. Tällä sektorilla toteutetaankin 1.1.2005 alkaen tehtävien siirto lääninhallituksille. Tuotevalvontakeskukseen jäävät ainoastaan lääninhallitusten ohjaustehtävät, joihin siirtymäkauden jälkeen on käytössä neljä HTV. Ohjaustehtävien valtakunnallinen keskittäminen on tärkeää menettelyjen yhdenmukaistamiseksi. Tuotevalvontakeskuksen näkemyksen mukaan nyt toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan alkoholihallinnon alueellistamiseen liittyvät toiminnalliset, taloudelliset ja aluepoliittiset edut parhaalla mahdollisella tavalla.

Toinen merkittävä alkoholihallinnon toiminto on harmaan talouden ehkäiseminen. Harmaa talous on erityisesti ravintolaelinkeinon suuri ongelma. Vaikka harmaan talouden ehkäiseminen liittyy oleellisesti lupa- ja valvontatoimintaan, on sen täysipainoinen tutkinta hankalaa alueorganisaatioissa, koska yrittäjät toimivat usein koko valtakunnan alueella. Harmaan talouden tutkinta on kiinteää yhteistyötä verottajan ja poliisin kanssa ja tapahtuu erityisesti pääkaupunkiseudulle keskitettyjen erityisyksiköiden kesken.

Huomattavin osa alkoholihallinnon tehtävistä on tukkumyynnin ja valmistuksen sekä alkoholin teknisen käytön lupahallintoa ja valvontaa. Osa työstä on hakemuskäsittelyä, osa tuotevalvontaa ja osa toiminnan valvontaa. Merkittävän osan (4 HTV) muodostaa myyntitietojen tallennus alkoholitietojärjestelmään mikä on samalla osa tietojärjestelmän yleistä ylläpitoa. Toimintojen siirto STTV:n tietohallinnosta irralleen haittaisi merkittävästi alkoholirekisterin ylläpitoa. Myös näytteiden kerääminen tehdään pääosin pääkaupunkiseudulla, koska toiminta liittyy maahantuontipaikkaan. Näytteiden ainoa EU-pätevyyden saanut valvontalaboratorio sijaitsee myös pääkaupunkiseudulla.

Alkoholihallinnon alueellistamisen kannalta on olennaista, että yksikkö itsessään ei niinkään muodosta kiinteää kokonaisuutta, joka tarjoaisi eri toimintamuodoilleen synergiaetuja, vaikka toimintoja hallinnoidaankin Tuotevalvontakeskuksessa samassa osastossa. Synergiaedut syntyvät laajemmin koko viraston puitteissa, erityisesti alkoholitietojärjestelmän ylläpidon ja hyväksikäytön kautta sekä alkoholimainonnan valvonnan ja tuotevalvonnan yhtymäkohdissa ja edelleen

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views253
Page views253
Page last viewedMon Jan 23 17:02:47 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments