X hits on this document

241 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 66

49 (64)

kummankin valvonta-alueen yhtymäkohdilla tupakan valvontaan.

Ympäristöterveydenhuolto

STTV:n ympäristöterveydenhuollon yksikölle kuuluvat tupakkalain, geenitekniikkalain ja terveydensuojelulain mukaiset tehtävät. Virasto ohjaa terveydensuojelulain valvontaa ja toimeenpanoa sekä osallistuu kansallisen jätestrategian toimeenpanoon ja koko ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. STTV huolehtii geenitekniikkalain noudattamisen valvonnasta ja vireillä oleva geenitekniikkalain muutos tuo STTV:n tehtäväksi myös geenitekniikan rekisterin ylläpidon. Tupakkalain osalta STTV ohjaa muita valvontaviranomaisia tupakan myyntiin ja tupakointirajoitusten noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä valvoo suoraan tupakan mainontaa ja tupakkatuotteiden päällysmerkintöjä ja niiden haitta- ja lisäainekysymyksiä.

Ympäristöterveydenhuolto ja samassa osastossa toimiva geenitekniikan valvonta ovat esimerkkejä pienistä asiantuntijayksiköistä, joiden toiminta rakentuu suurelta osin jatkuvaan yhteistyöhön muiden vastaavaa työtä tekevien viranomaisten kanssa. Erityisen tärkeä yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveysministeriö ja yksiköiden toiminnalle on ominaista joustava työnjako ministeriön kanssa. Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset heikkenisivät merkittävästi kokouksiin tarvittavan matkustusajan merkittävän lisääntymisen kautta. Vastaavat ongelmat korostuvat myös geenitekniikan valvonnassa, jossa oleellinen tekijä on erittäin kiinteä yhteistyö ministeriössä toimivan geenitekniikan lautakunnan kanssa.

Alueellistamismahdollisuudet

Viraston toimintoja on jo alueellistettu monin tavoin. Yksi viraston yksiköistä, kemikaalien tuoterekisteri, sijaitsee Tampereella. Keskeinen osa alkoholihallintoa, eli anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallintotehtävät, siirtyvät lääninhallituksille vuoden 2005 alusta. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja tupakkavalvonnan perustehtävät on lainsäädännössä alueellistettu kunnille ja STTV:lle kuuluvat ainoastaan keskustason asiantuntija- ja ohjaustehtävät. Henkilöstön kanssa on tehty tilanteen salliessa etätyösopimuksia, jotka mahdollistavat työskentelyn pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mm. Kuopiossa ja tuoterekisteriyksikön tiloissa Tampereella.

Viraston Helsingissä toimiville yksiköille on yhteisenä piirteenä kiinteä yhteistyö useiden muiden pääkaupunkiseudun viranomaisten kanssa. Yhteistyön tehokkuus kärsisi olennaisesti siitä, että viraston sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lisäisi matka-aikaa ja kustannuksia. Viraston rooli yhteisölainsäädännön tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisena edellyttää nopeita, edullisia ja helppoja matkustusyhteyksiä ulkomaille.

STTV:n hallinnon ohjaustehtävien osalta viraston yhteistyökumppanit (lääninhallitukset, poliisihallinto ja kunnat) sijaitsevat ympäri maata, kuitenkin niin, että niiden valvottavana olevista toiminnanharjoittajista valtaosa on sijoittunut

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views241
Page views241
Page last viewedSun Jan 22 17:24:19 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments