X hits on this document

255 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 66

5 (64)

Tukipalvelut

Lääkelaitos on jo ulkoistanut osan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluista, joten näiden tehtävien alueellistaminen perustettaviin palvelukeskuksiin on mahdollista.

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Lääkelaitoksen henkilöstöpäivillä lokakuun 14. - 15. päivä asia selostettiin yleisellä tasolla, mm. mitä selvityksiä Lääkelaitos on tehnyt, mitä toimintoja alueellistaminen voisi koskettaa ja miten alueellistaminen voisi edetä. Henkilöstöpäivään osallistui koko Lääkelaitoksen henkilöstö.

Tarkempi selvitys on liitteessä 3.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa työskentelee 92 henkilöä, joista 78 Helsingissä ja 14 pääkaupunkiseudun ulkopuolella (lähinnä Tampereella). Viraston henkilöstöstä siis noin 20 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tietyt alkoholihallinnon tehtävät on parhaiten toteutettavissa alueellisella tai mahdollisesti paikallisella tasolle. Näitä ovat erityisesti alkoholin anniskeluun ja myyntiin liittyvät lupa- ja valvontatehtävät. Tällä sektorilla toteutetaankin 1.1.2005 alkaen tehtävien siirto lääninhallituksille. Tuotevalvontakeskukseen jäävät ainoastaan lääninhallitusten ohjaustehtävät.

Kemikaalihallinnon osalta on korostettava riskinarvioinnin tiivistä yhteyttä EU:n kemikaalihallintoon. Suunnitteilla oleva EU:n kemikaaliviraston sijoittaminen Helsinkiin tarjoaa Suomen asiantuntijoille poikkeuksellisen mahdollisuuden toimia erityisen tiiviissä yhteistyössä EU:n asiantuntijoiden kanssa. Sijainti lähellä kemikaalivirastoa helpottaa luonnollisesti matkustamista yleensäkin, mutta antaa myös laajat mahdollisuudet epäviralliseenkin yhteydenpitoon, jonka merkitystä pienen maan edustajille ei voi liikaa korostaa. Kemikaaliviranomaisten siirto pois pääkaupunkiseudulta olisi tässä mielessä ainutkertaisten mahdollisuuksien hukkaamista.

Alkoholihallinnon tehtävien siirrosta vapautuvia resursseja ohjataan tarvittaessa muualle. Muilta osin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen nykyisiä toimintoja ei esitetä alueellistettavaksi nykyistä enempää.

Tukipalvelut

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views255
Page views255
Page last viewedMon Jan 23 17:36:44 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments