X hits on this document

214 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 66

51 (64)

LIITE 6

Säteilyturvakeskuksen tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

Perustietoja Säteilyturvakeskuksesta

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva keskushallintoviranomainen, jonka toiminta-alue kattaa koko maan.

STUKin toiminnan pääalueet ovat

ydinvoimalaitosten valvonta

ydinmateriaalien ja ydinjätteiden valvonta

säteilyn käytön valvonta

tutkimus

ympäristön säteilyvalvonta

valmiustoiminta

asiantuntijapalvelut

viestintä

hallinto ja tukipalvelut

STUK on yhtäältä säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Viranomaistehtävät on säädetty ydinenergialaissa (990/1987) ja säteilylaissa (592/1991).

Toisaalta STUK on säteily- ja ydinturvallisuusalan valtakunnallinen asiantuntijalaitos, joka tutkii säteilyn esiintymistä ja vaikutuksia sekä valvoo säteilytilannetta Suomen alueella. Normaalista poikkeavassa säteilytilanteessa STUKin tehtävänä on muodostaa tilannekuva ja sen kehitysennusteet, ja näiden perusteella antaa pelastustoimintaa johtaville viranomaisille säteilysuojelua koskevat suositukset.

STUKin henkilöstömäärä on noin 300. Talousarvion loppusumma on noin 25 miljoonaa euroa.

STUKin nykyiset toimipaikat

Helsinki. STUKin keskustoimipaikka on Roihupellon teollisuusalueella. Toimitilojen kokonaispinta-ala on noin 15 000 m2, mistä 7000 m2 laboratorio- ja muita erikoistiloja. Toimitilat soveltuvat hyvin tarkoitukseensa, sillä ne on varta vasten suunniteltu ja rakennettu STUKin käyttöön vuosina 1993-94.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat seuraavat toiminnot:

Rovaniemi. Korkalovaarassa on STUKin Pohjois-Suomen aluelaboratorio, joka on erikoistunut arktisen alueen radioekologiaan. Laboratoriossa työskentelee noin 10 henkilöä, joista osa on työvoimahallinnon rahoituksella palkattuja määräaikaisia

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views214
Page views214
Page last viewedThu Jan 19 03:11:23 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments