X hits on this document

225 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 66

52 (64)

työntekijöitä.

Tampere. Tampereen yliopiston epidemiologian professorin johtamaan ryhmään on sijoitettu STUKista 2 tutkijaa, tutkimusalana säteilyn vaikutuksia selvittävä epidemiologinen tutkimus.

Eurajoki (Olkiluoto) ja Loviisa. Molemmilla ydinvoimalaitospaikkakunnilla STUKin paikallistarkastajat, jotka työskentelevät voimalaitoksella jatkuvasti. Olkiluodossa on 2 paikallistarkastajaa, Loviisassa 1.

3  Alueellistamistarkastelun lähtökohdista

STUKin nykyiset toimitilat on rakennettu 10 vuotta sitten. Tilat on suunniteltu STUK:n käyttöön ja ne soveltuvat tarkoitukseensa erittäin hyvin. Melkein puolet tiloista on laboratoriotilaa tai muuta erikoisvarusteltua tilaa. Nämä seikat huomioon ottaen STUKin alueellistaminen kokonaisuutena – nykyisistä toimitiloista luopuminen ja muutto pääkaupunkiseudun ulkopuolelle – ei ole tarkoituksenmukasita.

Myöskään alueellistaminen siirtämällä jokin toiminnanala sellaisenaan, esimerkiksi jokin edellä luetelluista toiminnan pääalueista, ei ole tarkoituksenmukaisuussyillä perusteltavissa. STUKin toiminta on synerginen kokonaisuus, jonka yhteinen nimittäjä on säteily ja jonka osat tukevat toisiaan. Työskentelyn mielekkyyttä ja toiminnan tehokkutta ajatellen kokonaisuuden pilkkominen olisi selvä taka-askel. Tällainen tilanne oli ennen nykyisiin tiloihin muuttoa, jolloin STUKin osastot toimivat pääkaupunkiseudulla viidessä erillisessä toimipisteessä ja jolloin ei voitu hyödyntää synergiaetuja. Vuoden 1994 jälkeen STUKin toiminta yhtenäisenä organisaationa ja erityisesti valmius toimia normaalista poikkeavissa tilanteissa on aivan olennaisesti kehittynyt.

STUKin toimialueena on koko maa. Varsinaista alueorganisaatiota STUKilla ei kuitenkaan ole, eikä sellaisen kehittämistä ole vakavasti harkittu, koska STUKin toimintojen ”perusvolyymi” ei riitä maanlaajuiselle organisaatiolle. Käsiteltävät ongelmat edellyttävät usein monialaista asiantuntemusta, mikä asettaa vaatimuksensa osaamiselle ja tätä kautta yksikkökoolle. Näistä syistä varsinaisen alueorganisaation rakentaminen ei ole ajankohtaista.

Alueellistamismahdollisuudet

Kun STUKin toiminnan alueellistamismahdollisuuksia käydään läpikäytävä kohta kohdalta, toiminnoittain ja tehtävittäin, on tarkasteltava mahdollisuuksia tehdä yksittäisiä järjestelyjä kuten tähänkin saakka. Eräitä STUKin tehtäviä onkin jo sijoitettu muualle kuin pääkaupunkiseudulle, tosiasiallisesti alueellistettu, vaikka järjestelyjä toimeenpantaessa tätä termiä ei käytettykään.

Ydinvoimalaitosten valvonta (60 htv). Alueellistamismahdollisuudet koskevat ydinvoimalaitosten sijaintipaikkakuntia (Eurajoki ja Loviisa). Paikallistarkastajia, jotka ovat ydinvoimalaitosten käytön turvallisuuteen ja erityisesti turvallisuuden kannalta tärkeiden komponenttien valvontaan perehtyneitä kokeneita insinöörejä,

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views225
Page views225
Page last viewedFri Jan 20 02:24:09 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments