X hits on this document

252 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 66

54 (64)

LIITE 7

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) keskeisenä tehtävänä on valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja osaltaan ylläpitää ja edistää potilasturvallisuutta sekä huolehtia kansalaisille annettavien terveyspalveluiden laadusta. TEO huolehtii myös raskauden keskeyttämistä, steriloimista, oikeuspsykiatriaa, ihmisen elimien ja kudosten lääketieteellistä käyttöä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja kuolemansyyn selvittämistä koskevissa säädöksissä sille määrätyistä tehtävistä sekä muista terveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää. Lisäksi TEO hoitaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä toimielimissä ne terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa koskevat ihmisoikeusasioihin liittyvät tehtävät, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla henkilömäärältään pienin virasto. TEOssa oli heinäkuun lopussa 2004 kaikkiaan 49 henkilöä vakinaisessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa. Määräaikaisessa virkasuhteessa olevista suurin osa on joko virkavapaalla tai osa-aikaeläkkeellä olevien tehtävissä. Neljä henkilöä on palkattu tilapäisesti käsittelemään valvonta-asioita, joiden määrä on viime vuosina kasvanut hyvin paljon.

Terveydenhuollon ammatinharjoittajien rekisteröinti

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuksien myöntäminen, toteaminen ja rekisteröinti.  Terveydenhuollon ammattihenkilö on henkilö, joka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilö, jolla edellä mainitun lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

Eräiden nimikesuojattujen ammattiryhmien (esimerkiksi psykoterapeutit) osalta koulutus on edelleen sääntelemätöntä, joten oikeusturvakeskuksen tehtävänä on arvioida ja hyväksyä koulutuksen laatu ja riittävyys.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattioikeuksien myöntäminen perustuu kirjallisiin hakemuksiin. Erityisesti Suomessa koulutuksensa saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt hakevat laillistamista pääasiassa postitse toimitetuilla hakemuksilla. Osa hakemuksista toimitetaan suoraan oppilaitoksesta yhteishakemuksena. Jonkin verran hakemuksia tuodaan myös henkilökohtaisesti, runsaimmin keväisin, jolloin hakijat nopeuttavat laillistamispäätöksen saamista tuomalla hakemuksen henkilökohtaisesti virastoon. Hakemusten käsittely tapahtuu

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views252
Page views252
Page last viewedMon Jan 23 15:38:01 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments