X hits on this document

258 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 66

55 (64)

hakijan toimittamien asiakirjojen perusteella, ja useimmissa tapauksissa hakijaan ei olla yhteydessä eikä lisäselvityksiä tarvita.

Suurin osa nimikesuojausta ja rekisteröintiä hakevista terveydenhuollon ammattihenkilöistä asioi viraston kanssa kirjeitse. Muun muassa lähihoitajien hakemukset tulevat pääasiassa oppilaitoksesta yhteishakemuksina.

Sääntelemättömän koulutuksen perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä koulutuksen ja rekisteröidä ammattihenkilön. Tällöin yhden hakemuksen käsittely eroaa edellä kuvatusta ja on usein pidempi prosessi.

EU/ETA-maista tulevien koulutus hyväksytään direktiivien perusteella. Hakemusten käsittely eroaa edellä kuvatusta muun muassa siinä, että hakijat tulevat useammin itse tuomaan hakemukset ja niihin tarvitaan useammissa tapauksissa lisäselvityksiä. Hakemusten käsittelyyn saattaa liittyä hyvin monenlaista ohjaus- ja selvitystyötä. Tämä kuitenkin eroaa ETA-sopimukseen kuulumattomien maiden hakemusten käsittelystä muun muassa siten, että ETA-alueella toimivaltainen viranomainen antaa selvityksen siitä, että tutkinto on direktiivien mukainen.

EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritetun koulutuksen hyväksyttävyyden arviointi ja ammattipätevyyden selvittäminen on lähes poikkeuksetta aikaa vievä ja työläs prosessi. Hakijat ovat usein itse henkilökohtaisesti yhteydessä esittelijään ja tulevat tuomaan hakemuksensa. Usein he käyttävät myös tulkkia. Hakijoiden suomen, ruotsin tai englannin kielen taito ei aina ole kovin hyvä, joten he haluavat käydä keskustelut kasvotusten. Näille henkilöille Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ammatinharjoittamisluvan Suomessa. Tähän prosessiin liittyvät myös Tampereen yliopiston järjestämät kuulustelut pätevyyden selvittämiseksi. Toimiluvan saaminen vie usein noin 2 vuotta, ja koko tuon ajan henkilö yleensä on TEOn asiakkaana.

TEO pitää sille lain mukaan kuuluvien valvontatehtävien hoitamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki), johon on merkitty yli 300 000 terveydenhuollon ammattihenkilön henkilötiedot sekä ammatinharjoittamisoikeutta koskevat tiedot. Rekisteri sisältää 39 terveydenhuollon ammattiryhmää. Rekisteriin merkitään tiedot myös ammatinharjoittamisoikeuden menetyksestä ja rajoituksesta, varoituksesta, annetusta hallinnollisesta ohjauksesta (sekä TEOn että lääninhallituksen antama huomautus) sekä ammatinharjoittamistoiminnassa saadusta rangaistuksesta. Rekisteröidyille annetaan pyynnöstä otteita ja todistuksia rekisteritiedoista.

Ammattioikeuksien myöntäminen ja sitä edeltävä koulutuksen selvittäminen on ennakollista valvontaa. Valvontatoimenpiteiden voidaankin katsoa alkavan koulutuksen selvittämisestä, vaikka useimpien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla se jää tähän ennakolliseen valvontaan.

Ammattioikeuksien yksikön esittelijät ovat tiiviissä yhteistyössä viraston valvonta-asioita valmistelevien ylilääkäreiden ja lakimiesten kanssa erityisesti silloin, kun valvontatapauksessa selvitetään ulkomaisen koulutuksen riittävyyttä tai yleensä laillistamisen tai nimikesuojauksen yhteydessä esille tulleita seikkoja. Mutta myös

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views258
Page views258
Page last viewedMon Jan 23 21:04:45 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments