X hits on this document

230 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 66

57 (64)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen valvonta-asiat tulevat vireille joko kanteluina, ilmoituksen perusteella tai lausuntopyyntöinä. Lisäksi tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen eri viranomaisille muissakin kuin ammattihenkilöiden valvontaa koskevissa asioissa. Pääosa valvonta-asioista valmistellaan virastossa eri ammattiryhmien välisenä yhteistyönä ja asiakirjojen perusteella. Asiakkaita virastossa käy valvonta-asioissa muutaman kerran viikossa. Postiliikenne on vilkasta, koska lähes kaikista tapauksista hankitaan potilasasiakirjoja, röntgenkuvia, selvityksiä sekä asiantuntijalausuntoja.

Oman asiantuntemuksensa lisäksi TEO käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita valvonta-asioita selvittäessään. TEOn käytettävissä on noin 300 pysyvää asiantuntijaa, joista suurin osa on lääkäreitä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja jotka edustavat viraston toiminnan kannalta merkityksellistä lääketieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Asiantuntijat edustavat alueellisesti koko Suomea muun muassa jääviyksien välttämiseksi. Tavallisimmin asiantuntijalausuntoja pyydetään pysyviltä asiantuntijoilta, mutta tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös muita, omalla alallaan tieteellistä asiantuntemusta tai muuta merkityksellistä osaamista omaavia asiantuntijoita. Selvitettyään valvonta-asian TEO voi ryhtyä hallinnolliseen ohjaukseen, turvaamistoimenpiteisiin tai kurinpitomenettelyyn.

Terveydenhuollon ammattihenkilöille annettavaa kirjallista varoitusta sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat päätökset tehdään lakisääteisessä viisijäsenisessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunnassa on neljä viraston ulkopuolista jäsentä, joista yhden tulee edustaa lääketieteellistä ja yhden  oikeustieteellistä asiantuntemusta ja yhden sitä ammattialaa, jonka ammatinharjoittajaa koskeva asia on käsiteltävänä. Lautakunnan puheenjohtajana on TEOn ylijohtaja tai hänen sijaisensa. Lautakunnan jäsenten tulee olla esteettömiä ja se on päätösvaltainen vain täysilukuisena, joten kaikilla jäsenillä on useita varajäseniä. Tarvittaessa tulee järjestää myös asianosaisen kuuleminen. Valvontalautakunnan kokouksia on keskimäärin 10 – 11 vuodessa.

Jos päädyttäisiin siihen, että virasto sijaitsisi muualla kuin Helsingissä, valvontalautakunnan tulisi kokoontua Helsingissä, koska päätösvaltaisen lautakunnan koolle saaminen olisi erittäin ongelmallista muualla. Helsingissäkin kokoontuvana on lautakunnan koolle saamisessa ollut toistuvasti ongelmia. Lautakunta joudutaan myös kutsumaan kiireelliseen ylimääräiseen istuntoon muutaman kerran vuodessa. Lautakunnan istunnossa toimii puheenjohtajana TEOn virkamies, käytännössä ylijohtaja tai hänen sijaisensa. Esittelijöinä lautakunnassa toimivat TEOn lakimiehet. Asiantuntijoina lautakunnan kokoukseen osallistuu myös kutakin asiaa valmistellut TEOn ylilääkäri. Lisäksi lautakunnassa toimii sihteerinä yksi TEOn lakimiehistä. Valvontalautakunnassa on neljä viraston ulkopuolista jäsentä, joista yhden tulee edustaa lääketieteellistä ja yhden  oikeustieteellistä asiantuntemusta sekä yhden sitä ammattialaa, jonka ammatinharjoittajaa koskeva asia on käsiteltävänä. Neljännen jäsenen osalta ei asetuksessa ole määritelty tahoa, jota hänen tulee edustaa. Käytännössä edustaja on ollut sosiaali- ja terveysministeriön virkamies. Lautakuntaan on ollut vaikea löytää jäävittömiä jäseniä.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views230
Page views230
Page last viewedFri Jan 20 23:13:26 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments