X hits on this document

212 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 66

59 (64)

TEOn toimistosihteeri kulkisivat lautakuntaan kaksi kertaa viikossa. Raskauden keskeyttämisasioiden lautakunta kokoontuu  tarvittaessa myös ylimääräiseen lautakunnan istuntoon. Tällöin tulee hyvinkin lyhyellä varoitusajalla saada lautakunta koolle. Näissä tilanteissa muualla sijainti saattaa olla hyvin hankalaa.

Raskauden keskeyttämisasioiden lautakunnan istunnon asiakirjoja ei toimiteta lainkaan lautakunnan jäsenille etukäteen. Asioihin tutustumiseen on varattu aikaa ennen kokousta. Jos kokoukset pidettäisiin toisella paikkakunnalla kuin missä virasto sijaitsee, olisi asiakirjoja kuljetettava mukana. Lisäksi lautakuntaan tulee usein asioita aivan viime tingassa, joten lautakunnan kokoontumispaikkakunnalla olisi oltava jonkinlainen vastaanottopiste. Tämä taas aiheuttaisi ongelmia siinä, miten asiakkaat voisivat tietää, minne asiakirjat toimitetaan.

Lautakunnan kokoontumisväliä ei voi harventaa. Raskauden keskeyttämistä koskeva asia tulee TEOn käsiteltäväksi silloin, kun raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, mutta ei kuitenkaan yli 20 viikkoa. Tämän jälkeen voi TEO antaa luvan raskauden keskeyttämiseen, jos luotettavalla tutkimuksella (esim. lapsivesi- tai ultraäänitutkimus) on todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika, ei kuitenkaan enää 24 raskausviikon jälkeen. Raskauden keskeyttämistä koskeva asia saattaa tulla vireille raskauden keston kannalta hyvinkin kriittiseen aikaan. Näin ollen TEOssa on oltava valmius käsitellä raskauden keskeyttämistä koskeva lupa-asia hyvin pikaisesti.

Oikeuspsykiatriset asiat

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat rikoksesta syytetyn mielentilaa, rikoksesta syytetyn tai mielentilansa vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön määräämistä psykiatriseen sairaalahoitoon tai hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa sekä tällaisen hoidon lopettamista koskevia asioita. Mielentilatutkimukset rikoksesta syytetyille suoritetaan tuomioistuimen määräyksestä. TEO koordinoi valtakunnallisesti mielentilatutkimustoimintaa. Mielentilatutkimuslausunnon valmistuttua TEO antaa sen perusteella lautakuntakäsittelyn jälkeen oman lausuntonsa tuomioistuimelle ja määrää rikoksesta syytetyn tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, mikäli edellytykset hoitoon määräämiseen ovat olemassa mielentilatutkimuksen päättyessä. Lautakunnassa on puheenjohtajana TEOn virkamies ja kolme muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa oikeustieteellistä ja kahden psykiatrista asiantuntemusta, joista toisen tulee samalla edustaa kunnallista terveydenhuoltoa. Käsiteltäessä henkilön määräämistä hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa osallistuu asian käsittelyyn lisäksi kehitysvammahuollon asiantuntemusta edustava jäsen.

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta, joka käsittelee mielentilalausunnot, kokoontuu nykyisin kerran viikossa. Lautakunnassa puheenjohtajan toimii TEOn virkamies, käytännössä ylijohtaja tai sijaisensa ja esittelijänä TEOn virkamies. Lautakunnalla on myös tekninen sihteeri TEOsta. Nämä henkilöt joutuisivat matkustamaan lautakunnan kokouksiin kerran viikossa.

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakuntaan on vaikea saada jäseniä Helsingissäkin, joten erityisen vaikeaa se olisi lähes kaikkialla muualla Suomessa. Kuopiossa

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views212
Page views212
Page last viewedWed Jan 18 06:57:22 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments