X hits on this document

238 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 66

6 (64)

Tuotevalvontakeskus on kiinnostunut selvittämään mahdollisuuksia keskittää erityisesti henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja perustettaviin alueellisiin palvelukeskuksiin. Tällaiset palvelukeskukset nimenomaan voivat vähentää niitä riskejä, jotka pienissä virastoissa korostuvat eräiden kriittisten toimintojen osalta.

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Viraston alueellistamismahdollisuuksia koskevia kysymyksiä on käsitelty tiedotusluonteisesti keväällä ja kesällä 2004 osastojen osastokokouksissa, jotka toimivat osastojen YT-kokouksina. Viraston varsinainen alueellistamismahdollisuuksia koskeva selvitys, joka lähetettiin sosiaali- ja terveysministeriölle 12.8.2004 (Dnro 257/22/04) toimitettiin kannanottoja varten YT-neuvoston jäsenille elokuun alussa. Selvitys käsiteltiin tämän jälkeen yhteistoimintaneuvoston kokouksessa 11.8.2004. Selvitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen asianomainen selvitys on ollut henkilöstön kommentoitavana viraston foorumissa.

Henkilöstö on osastojen ja viraston YT-menettelyssä korostanut virastonkin selvityksessään esittämää huolta muutosten vaikutuksista henkilöstön kannalta. Syksyn aikana alueellistamiskysymystä ei ole enää käsitelty YT-menettelyssä muutoin kuin informaatioluonteisesti. Tarkoitus on viedä loppuraportti seuraavaan YT-neuvoston kokoukseen, jossa samalla laaditan suunnitelma asian liittyvän informaationkulun varmistamiseksi ja henkilöstön näkemysten selvittämiseksi sen mukaisesti kuin alueellistamissuunnitelmat etenevät.

Tarkempi selvitys on liitteessä 4.

Säteilyturvakeskus (STUK)

Konkreettisimmat alueellistamismahdollisuudet koskevat ydinvoimalaitosten valvontaa ja ydinvoimalaitosten sijaintipaikkakuntia (Eurajoki ja Loviisa). Alueellistamisen lisääminen voimalaitospaikkakunnilla saattaa pidemmällä tähtäyksellä olla perusteltua siten, että Olkiluodossa toimisi nykyisen kahden sijasta 3-4 paikallistarkastajaa ja Loviisassa yhden sijasta 2 paikallistarkastajaa.

Samalla kun selvitetään Pohjois-Suomen aluelaboratorion normaaliaikaisen toiminnan siirtämistä maanpäällisiin tiloihin tutkitaan radioekologisen tutkimuksen ja siihen liittyvän ympäristövalvonnan volyymia Pohjois-Suomen alueella.

Tukipalvelut

Eräiden hallinto- ja tukipalvelujen ulkoistaminen erityiseen palvelukeskukseen on mahdollista.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views238
Page views238
Page last viewedSun Jan 22 08:14:57 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments