X hits on this document

260 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 66

60 (64)

on oikeuspsykiatrista osaamista, mutta nämä osaajat ovat jäävejä toimimaan lautakunnassa, koska he toimivat mielentilatutkimuksia suorittavassa yksikössä eli Niuvanniemen sairaalassa.

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan jäsenet saavat etukäteen tutustua lautakunnassa käsiteltäviin asioihin liittyviin asiakirjoihin. Asiakirjat, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muutoin arkaluontoista tietoa, kuljetetaan lukitussa kassissa luotettavan lähettipalvelun toimesta asiantuntijajäsenille. Asiat lautakuntaan TEOssa valmistelee kulloinkin esittelyvuorossa oleva oikeuspsykiatri, joka pakkaa laukun. Sen jälkeen se toimitetaan vuorollaan kullekin asiantuntijalle ja takaisin lautakunnan puheenjohtajalle. Tämä menettely ei olisi enää mahdollista, jos lautakunta kokoontuisi eri paikkakunnalla kuin missä virasto sijaitsee ja se aiheuttaisi merkittäviä ongelmia asiakirjoihin tutustumisessa. Alueellistetun viraston lautakuntatyöskentely mitä todennäköisimmin vaikeutuisi ja kokoontumisia jouduttaisiin harventamaan. Tällöin mielentilalausuntojen käsittelyajat pidentyisivät ja se vaarantaisi oleellisesti tutkittavien oikeusturvaa.

Alueellistamismahdollisuudet

Edellä on kuvattu muun muassa TEOn kolmen lakisääteisen lautakunnan tehtäviä. Lautakuntien merkitys TEOn tehtävien hoidossa on aivan keskeinen. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontatapauksista suurimmasta osasta annetaan TEOn päätös ilman lautakuntakäsittelyä. Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat asiat sekä oikeuspsykiatriset asiat päätetään aina asianomaisessa lautakunnassa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta kokoontuu tarpeen mukaan. Vuonna 2003 se kokoontui kahdeksan kertaa. Toisinaan valvontalautakunta joudutaan kutsumaan kokoon erittäin pikaisesti, jos on ilmennyt kiireellinen tarve rajoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta esimerkiksi potilasturvallisuuden vuoksi.

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta kokoontuu erityisesti raskauden keskeyttämistä koskevien asioiden kiireellisyyden vuoksi kaksi kertaa viikossa. Lisäksi on jouduttu järjestämään ylimääräisiä istuntoja. Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta kokoontuu kerran viikossa.

Jos TEO alueellistettaisiin Helsingin ulkopuolelle, lisääntyisi TEOn virkamiesten matkustaminen huomattavasti. Edellä on kuvattu TEOn tehtäviä ja erityisesti lautakuntatyöskentelyyn liittyviä ongelmia sellaisessa tilanteessa, että TEO olisi alueellistettu. Tämän lisäksi TEOn virkamiehillä on paljon yhteistyötä pääkaupunkiseudulla sijaitsevien sidosryhmien kanssa. Virkamiehet esimerkiksi osallistuvat asiantuntijoina sosiaali- ja terveysministeriön asettamien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työhön sekä opetusministeriön kanssa lähinnä koulutusta ja ammattioikeuksia koskevaan valmisteluun. TEOn asiantuntemusta käytetään usein hyväksi erilaisissa kehittämis- ja valmistelutehtävissä. Osallistuminen tähän yhteistyöhön lisäisi TEOn virkamiesten matkustamista.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views260
Page views260
Page last viewedTue Jan 24 03:22:26 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments