X hits on this document

245 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 66

61 (64)

Matkustaminen Helsinkiin vaikeuttaisi viraston muuta tehtävää. Lautakuntien kokousajankohtia voitaisiin jonkin verran muuttaa siten, että ne tulisivat samoille päiville, mutta tuolloinkin olisi ongelmallista, että ylijohtaja ja eräät muut virkamiehet olisivat erittäin paljon matkalla viraston sijaintipaikan ja lautakunnan istuntopaikan välillä. TEOn kannalta on erityisen ongelmallista se, että matkustusaikaa olisi käytännössä mahdotonta käyttää työntekoon, koska suurin osa viraston tehtävistä käsittää salassa pidettäviä asiakirjoja, joita ei esimerkiksi junassa olisi mahdollista kuljettaa mukana eikä ainakaan käsitellä.

Salassa pidettävien asiakirjojen kuljettaminen olisi muutoinkin ongelmallista. Edellä on kuvattu TEOn eri lautakunnissa käsiteltäviin asioihin liittyviä asiakirjoja. Näiden, enimmältä osin potilasasiakirjojen ylimääräinen kuljettaminen vaarantaisi asianomaisten oikeusturvan.

Lautakuntien työskentelyn ongelmiin saatetaan esittää ratkaisuna, että nykytekniikalla on mahdollista järjestää esimerkiksi videoneuvotteluita. Tämä ei kuitenkaan ole salassa pidettävien asioiden osalta mahdollista vielä vuosikausiin. TEOn kaikissa lautakunnissa käsitellään arkaluonteisia asioita, myös potilasasiakirjoja. Näistä ei voida käydä keskustelua videoneuvottelussa. Tämmöinen menettely ei myöskään ole ratkaisu asiakirjojen kuljetuksia koskeviin ongelmiin. Esimerkiksi oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan asiantuntijajäsenten tulee voida tutustua asiakirjoihin etukäteen.

Erityisen suurena ongelmana olisi, että osaavaa, asiantuntevaa ja jäävitöntä henkilöstöä on mahdotonta saada palkatuksi muilla paikkakunnilla. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaan liittyvissä tehtävissä valmistelijoina ja esittelijöinä TEOssa toimivat viraston ylilääkärit ja lakimiehet. Virastolle on ensiarvoisen tärkeää, että nämä asiantuntijat ovat hyvän kokemuksen omaavia ja että myös eri erikoisalojen osaajia voidaan rekrytoida. Riittävän kokeneen ja asiantuntevan henkilöstön rekrytointi on osoittautunut jo nyt ongelmalliseksi, vaikka TEO tällä hetkellä sijaitsee alueella, jossa on parhaat mahdollisuudet saada palkatuksi hyviä asiantuntijoita. Todennäköisesti tilanne muualla olisi vielä vaikeampi.

Koska TEOn lautakunnat ovat päätösvaltaisia vain täysilukuisina ja lautakunnan jäsenten on oltava esteettömiä, on kaikkien lautakuntien jäsenille nimetty useita varajäseniä. Erityisesti näistä lautakunnissa tehtävistä päätöksistä johtuen TEOn tehtäviä ei ole mahdollista laajemmin alueellistaa. Esteettömän, täysilukuisen lautakunnan kokoon saaminen olisi vaikeaa muulla kuin pääkaupunkiseudulla. TEOn lautakunnissa tarvittavia asiantuntijoita on pääkaupunkiseudulla enemmän kuin muualla Suomessa ja siitä huolimatta lautakuntia on vaikea saada kokoon. Lautakuntien on niiden tehtävien kiireellisen luonteen vuoksi voitava kokoontua säännöllisesti.

Ammattioikeuksien myöntäminen ja koko Terhikki-rekisteri liittyy kiinteästi TEOn päätehtävään, valvontaan ja näin ollen sitä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa erilleen muusta virastosta. Myös niiden henkilöiden lukumäärä, jotka näitä tehtäviä tekevät, on hyvin vähäinen.

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views245
Page views245
Page last viewedMon Jan 23 01:37:42 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments