X hits on this document

243 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 66

63 (64)

LIITE 7

Vakuutusvalvontakeskuksen tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittaminen

Vakuutusvalvonnan tavoitteena on vakuutusten kattamien etujen turvaaminen, vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutus-toimintaan. Viraston tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutus-alalla toimivien valvonta ja tarkastus.

Toiminnan lähtökohdat on määritelty yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Valvontatoiminnan kulmakiviä ovat valvottavien talouden ja menettelytapojen valvonta, oikeudellinen valvonta, vakuutustuotteiden valvonta, alan tutkimus ja viestintä.

Viraston ylin päättävä elin on johtokunta. Johtokunnassa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Rahoitustarkastus, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja Vakuutusvalvontavirasto, kaikki Helsingin alueella sijaitsevia. Johtokunta kokoontuu kuukausittain.

VVV:n toimintaa johtaa ylijohtaja. Virasto on jakaantunut neljään tulosyksikköön: vakuutusvalvontaosasto, markkinavalvontaosasto, työttömyys-etuuksien toimeenpanon valvontaosasto sekä hallinto ja sisäiset palvelut –osasto.

Valtaosa viraston valvottavien pääkonttoreista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Valvonta perustuu virastolle säännöllisesti toimitettaviin lähinnä valvottavien taloudellista tilaa koskeviin selvityksiin sekä tarkastuskäynteihin valvottavien luona. Virasto selvittää myös valvottavien laitosten asiakassuhteissaan käyttämien toimintatapojen lainmukaisuutta, käsittelee niitä koskevia kanteluja ja tekee tähän liittyviä tarkastuskäyntejä valvottavien luona. Vakuutustuotteiden valvonnassa  virasto seuraa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden merkittäviä uusia tuotteita sekä valvoo lakisääteisten vakuutusten hinnoittelua. Valvontaa toteutetaan sekä normaalisti tehtävien tarkastusten ja tarkastuskäyntien että ulkopuolisten tahojen yhteydenottojen perusteella.

Vakuutusalan tutkimuksen edistämiseksi virasto järjestää tutkimusseminaareja eri yhteistyötahojen kanssa sekä osallistuu vakuutus­matematiikan ja riskiteorian koulutuksen järjestämiseen erityisesti yhteistyössä Helsingin yliopiston mutta myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Vakuutusvalvonnalla on tiivis yhteistyö sekä Rahoitustarkastuksen että sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston kanssa. Muita vakituisia yhteistyötahoja ovat työministeriö, oikeusministeriö, kuluttajavirasto, Kuluttajien vakuutustoimisto,  työmarkkinaosapuolet sekä työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

ETA-maiden vakuutusvalvojien yhteistyö vakuutusyhtiöryhmien lisävalvonnassa perustuu EU:n direktiiviin. Yhteistyön käytäntöä määrittelee valvojien allekirjoittama Helsinki-protokolla. Ruotsin ja Norjan valvontaviranomaisten

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views243
Page views243
Page last viewedMon Jan 23 01:11:23 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments