X hits on this document

251 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 66

65 (64)

LIITE 8

Uudenmaan työsuojelupiirin tehtävien organisoiminen ja alueellinen sijoittuminen

Uudenmaan työsuojelupiirin tehtävät

Työsuojelupiirin tehtävänä on valvoa työsuojelua koskevien säädösten noudattamista ja edistää turvallisuutta ja terveyttä työssä sekä työpaikan omaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työelämän osapuolten ja siantuntijoiden kanssa. Valvonta ja ohjaus kohdistuu sekä asiakasaloitteiden perusteella että viranomaisaloitteisesti ennen kaikkea työnantajan toimintaan. Valvontatyötä tehdään pääasiassa käymällä työpaikoilla ja eri asiakaskohteissa. Työsuojelupiiri tuottaa välittömiä palveluja työpaikoille ja työntekijöille.

Uudenmaan työsuojelupiiriin tuli viime vuonna 19 000 asiakasaloitetta. Aloitteet tulevat puhelimitse, asiakaskäynteinä toimistolla, kirjeitse tai sähköpostitse. Valtion talousarvion perusteiden mukaan asiakaskysyntään vastataan täysimääräisesti. Asiakkaiden pyynnöstä tarkastuksia työpaikoille tehdään vuosittain noin 1000. Asiakkailta, lähinnä työntekijöiltä ja työnantajilta, mutta myös suunnittelijoilta, maahantuojilta ja sidosryhmistä yms. tulevaan kysyntään, tarkastuspyyntöihin yms. resursseista varataan 25 %: Viranomaisaloitteisen valvonnan työpaikoilla työsuojelupiirit ovat kohdistaneet työsuojeluhallinnon strategian mukaisesti henkisen hyvinvoinnin edistämiseen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn sekä tapaturmien torjuntaan. Tähän resursseista käytetään 55 % ja tarkastuksia tehdään n. 3000. Hallinto- ja tukitoimien osuus piirin resursseista on vajaa 20 %.

Työsuojelupiiri vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta ministeriön työsuojelutoimistolle asettamien, ministeriön ja työsuojelutoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

Työsuojelupiirin sijoittuminen ja toimintaympäristö

Työsuojeluhallintoa koskevassa lainsäädännössä työsuojelun alueellista valvontaa ja ohjausta varten maa on jaettu työsuojelupiireihin, joiden toiminta-alueen rajat ja työsuojelutoimistojen sijaintipaikat määrää valtioneuvosto. uudenmaan työsuojelupiirin toiminta-alueena on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiton toimialueet. Työsuojelutoimisto on sijoitettu työelämän tarpeita ajatelleen optimipisteeseen eli Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulla on yli 80 % piirin toiminta-alueen työelämästä. Asetuksen mukaan työsuojelutoimistot määräävät oman alueensa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti muiden tarvittavien toimipisteiden sijaintipaikat. Uudenmaan piirin alueella on katsottu tarpeelliseksi toimipisteiden sijoittaminen myös Tammisaareen ja

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views251
Page views251
Page last viewedMon Jan 23 13:09:51 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments