X hits on this document

257 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 66

7 (64)

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Henkilöstöä on informoitu alueellistamispolitiikan päälinjauksista yt-sopimuksen mukaisesti mm. osastopalavereissa.

Tarkempi selvitys on liitteessä 5.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää valvontatehtäviensä hoitamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki), johon on merkitty li 3000 000 terveydenhuollon ammattihenkilön henkilötiedot sekä ammatinharjoittamisoikeutta koskevat tiedot. Rekisteri sisältää 39 terveydenhuollon ammattiryhmää. Rekisteriin merkitään tiedot myös ammatinharjoittamisoikeuden menetyksestä ja rajoituksesta, varoituksesta, annetusta hallinnollisesta ohjauksesta (sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen että lääninhallituksen antama huomautus) sekä  ammatinharjoittamis-toiminnassa saadusta rangaistuksesta. Rekisteröidyille annetaan pyynnöstä otteita ja todistuksia rekisteritiedoista.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintoja ei esitetä alueellistettaviksi.

Ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen liittyvien tehtävien ja Terhikki-rekisterin alueellistamista on selvitetty syksyn 2004 aikana. Jos laillistamista tarkastellaan vain teknisenä toimenpiteenä, sähköisenä asiakirjahallintona, sen hoitaminen ei välttämättä edellytä, että kokonaisuus fyysisesti sijaitsee samassa paikassa kuin muu virasto. Toisaalta taas näillä tehtävillä on selvä toiminnallinen yhteys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätehtävään eli terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaan ja  sähköiseen asiakirjahallintoon siirtyminen edellyttää useamman vuoden kehitystyötä.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että ammattioikeuksien myöntäminen ja koko Terhikki-rekisteri liittyy kiinteästi TEOn päätehtävään, valvontaan ja näin ollen sitä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa erilleen muusta virastosta. Myös niiden henkilöiden lukumäärä, jotka näitä tehtäviä tekevät, on hyvin vähäinen (3 henkilöä).

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimialan laajentamista selvittänyt työryhmä (STM:n työryhmämuistioita 2004:4) on ehdottanut, että TEO:n toimialaa valvonnassa laajennettaisiin koskemaan ensin terveydenhuollon ammatinharjoittajien lisäksi terveydenhuollon palveluntarjoajia ja sen jälkeen eräiltä osin myös sosiaalihuoltoa. Tämä edellyttäisi TEO:n voimavarojen lisäämistä. Jos toimialan laajentamiseen päädytään, otetaan siinä yhteydessä lain

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views257
Page views257
Page last viewedMon Jan 23 21:02:41 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments