X hits on this document

224 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 66

8 (64)

perusteella kantaa myös alueellistamiseen.

Tukipalvelut

TEO hoitaa osan tukipalveluista itse, mutta suurin osa palveluista ostetaan. TEO vastaa itse tarvikehankinnoista ja postituspalveluista. Käännöspalvelut, puhelinvaihteen ja vastaanottopalvelut (aulapalvelut) sekä vartiointi- ja siivouspalvelut virasto ostaa. TEO ostaa tällä hetkellä myös henkilöstöhallintoon liittyviä palveluita kuten nimikirjanpidon ja lomaseurannan sekä palkkapalvelut. Näiden sekä käännöspalveluiden ja puhelinvaihteen osalta on mahdollista siirtää tehtäviä alueellisiin palvelukeskuksiin.

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Elokuun lopussa 2004 sosiaali- ja terveysministeriöön toimitettua alueellistamista koskevaa selvitystä käsiteltiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virastopalaverissa ja johtoryhmässä. Virastossa alueellistamisselvityksen taustalla oli eri yhteyksissä esiin tuotu ajatus, että viraston ammattioikeuksien yksikössä olisi mahdollisesti osia, joiden alueellistamista tuli selvittää. Tämän yksikön edustajien kanssa käytiin asiaa valmistelleen apulaisjohtajan johdolla keskustelu, johon kaikki yksikön työntekijät saattoivat osallistua. Laaditussa muistiossa otettiin tämä keskustelu huomioon.

Edellä todetun keskustelun jälkeen muistion sisältö esiteltiin koko viraston henkilöstölle virastopalaverissa. jossa asiasta käytiin keskustelua. Tämän jälkeen muistio täydennettiin esiin tulleilla asioilla ja se jaettiin viraston henkilöstölle vielä kommentoitavaksi viraston sähköisen ilmoitustaulun (TeamWARE Foorumi) kautta. Henkilöstöltä tuli muutamia kommentteja, jotka otettiin huomioon ja tämän jälkeen muistio toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriöön ja tiedoksi henkilöstölle sähköisellä ilmoitustaululla.

Tarkempi selvitys on liitteessä 6.

Vakuutusvalvontavirasto (VVV)

Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä ei esitetä ulkoistettavaksi. Suurin osa viraston valvottavista sekä kotimaisista sidosryhmistä sijaitsee Helsingissä.

Tukipalvelut

Vakuutusvalvontavirasto on pyrkinyt ulkoistamaan kaikki mahdolliset tukipalvelut. Sen mukaisesti ulkoa ostettuja palveluja ovat tietohallinto, henkilöstöhallinto, kulunvalvonta, puhelinvaihteen hoito, toimitilojen siivous, toimistotarvikehankinta sekä kielipalvelut. Myös viestinnässä viraston julkaisujen ulkoasun suunnittelu, toimittaminen ja painaminen sekä web-sivujen tekninen päivitys on toteutettu osittain ostettuna

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views224
Page views224
Page last viewedFri Jan 20 02:06:47 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments