X hits on this document

264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 66

9 (64)

palveluna.

Henkilöstöhallinnossa 100 -prosenttisesti ulkoistettuja ovat henkilöstöhallinto- ja palkkausjärjestelmien tekninen ylläpito, henkilöstöä koskevat tietojärjestelmät, palkanlaskentatehtävien, virkavapauksien ja vuosilomien hallinnointi, nimikirjanpito ja kulunhallinta. Tietohallinnosta virastolla on palvelusopimukset hallintapalveluista.

Koska edellä mainitut palvelut on jo nyt ulkoistettu, ei ole estettä sille, että kyseiset palvelut järjestettäisiin alueellisten palvelukeskusten kautta.

Henkilöstön osallistumismahdollisuus

Alueellistamisasiaa on käsitelty viraston YTY-ryhmässä.

Tarkempi selvitys on liitteessä 7.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin, joka toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kansaneläkeasioissa ja Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä kuntoutusasioissa ja yleistä asumistukea koskevissa asioissa sekä ylimpänä muutoksenhakuasteena sairausvakuutusasioissa ja eläkkeensaajien asumistukea, lapsilisää, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, sotilasavustusta ja äitiysavustusta koskevissa asioissa.

Tarkastuslautakunnassa on 32 työntekijää ja sen toimintamenot ovat noin 1,6 milj. euroa.

Tarkastuslautakunnan toimintoja ei esitetä alueellistettavaksi. Lautakuntaan kuuluu lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä sekä vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavia jäseniä. Lautakunta kokoontuu viikoittain. Lautakunnan siirtäminen pois pääkaupunkiseudulta vaikeuttaisi jäsenten saamista lautakuntaan.

Tukipalvelut

Lautakunnassa on hyvin vähän tukipalveluja. Palkanlaskenta ja palkkausjärjestelmän tekninen ylläpito on ulkoistettu, joten tältä osin tehtäviä voidaan siirtää alueellisiin palvelukeskuksiin

Työttömyysturvalautakunta

Työttömyysturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea,

C:\Documents and Settings\takailpo\Local Settings\TeamWARE\T\M\V3\loppuraportti5.doc

Document info
Document views264
Page views264
Page last viewedTue Jan 24 22:21:27 UTC 2017
Pages66
Paragraphs1138
Words15985

Comments